Jak pomóc młodym na rynku pracy?

Należy rozszerzyć działalność biur karier o poradnictwo zawodowe oraz rozpocząć prowadzenie tego rodzaju działalności już w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Jak pomóc młodym na rynku pracy?

PODZIEL SIĘ


Autor: GK

12 sie 2013 13:08


Aby poprawić sytuację ludzi młodych na rynku pracy należy, m.in. zwiększyć mobilność zawodową Polaków, dostosować program nauki i studiów do potrzeb pracodawców, zmniejszyć koszty pozapłacowe ponoszone przez przedsiębiorców, rozpowszechnić staże jako sposób zdobywania doświadczenia zawodowego i wprowadzić bon szkoleniowy - uważa Konfederacja Lewiatan.

Osoby młode są szczególnie narażone na wykluczenie zawodowe. Ci, którzy zakończyli edukację i szukają pracy doznają rozczarowania długotrwałą niemożnością znalezienia zatrudnienia. Prowadzi to do powiększania szarej strefy lub rezygnacji z aktywności zawodowej, która powoduje wzrost liczby beneficjentów opieki społecznej.

- Tendencja jest taka, że im dłużej po skończeniu nauki ktoś nie może znaleźć pracy, tym trudniej w ogóle mu ją później podjąć - mówi Ewelina Pietrzak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Przyczyną jest niedopasowanie absolwentów do potrzeb rynku pracy. Mimo, że od kilku lat mamy nadmiar absolwentów studiów humanistycznych, zainteresowanie nimi nie maleje. W związku z tym należałoby rozszerzyć działalność biur karier o poradnictwo zawodowe oraz rozpocząć prowadzenie tego rodzaju działalności już w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Konfederacja Lewiatan uważa, że ten stan rzeczy można zmienić, ale wymaga to podjęcia wielu działań. Chodzi przede wszystkim o polepszenie mobilności zawodowej Polaków. Ważne, aby od początku drogi zawodowej Polacy byli mobilni.

Dlatego należy im stworzyć warunki i możliwości elastycznego dopasowywania miejsca pobytu lub zamieszkania do podejmowanych wyzwań, czy stałego zatrudnienia.

Konieczne są uproszczenia związane ze swobodnym przepływem pracowników. Dotyczy to także zmiany przepisów o delegowaniu pracowników w celu świadczenia usług w innych krajach członkowskich UE tak, by polskie firmy delegujące pracowników pozostały konkurencyjne na europejskich rynkach pracy.

Należy także dostosować program nauki i studiów do realiów rynku pracy poprzez rozpowszechnianie nauki dwutorowej - łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi. Ważna jest także ścisła współpraca między szkołami i uczelniami a firmami.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.