Jak będzie wyglądać praca asystenta nauczyciela?

Asystent nauczyciela wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego zajęcia - taki zapis doprecyzowujący zadania asystentów nauczycieli wprowadziły w czwartek komisje sejmowe do poselskiego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Jak będzie wyglądać praca asystenta nauczyciela?

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

13 mar 2014 19:04


Asystent nauczyciela to zupełnie nowa kategoria osób, które od 1 września będą mogły pracować w szkołach podstawowych. Wprowadza ją projekt nowelizacji autorstwa PO, który był przedmiotem prac Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

W wersji pierwotnej projektu zamiast określenia "asystent nauczyciela" znajdowało się określenie "osoba wspierająca". Zostało jednak ono zamienione w ubiegłym tygodniu na wniosek PO, gdy projektem zajmowała się podkomisja sejmowa. Zadaniem asystenta, tak jak wcześniej osoby wspierającej, ma być wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub zajęcia świetlicowe w szkole podstawowej.

Asystenci będą musieli mieć wykształcenie co najmniej takie samo jak nauczyciel uczący w danej szkole oraz przygotowanie pedagogiczne. Będą jednak zatrudniani przez samorządy na podstawie kodeksu pracy (a nie jak nauczyciele na podstawie Karty Nauczyciela). Wynagrodzenie ich nie będzie mogło być wyższe niż to, które otrzymuje nauczyciel dyplomowany.

Osoba asystenta od początku prac nad projektem budzi wątpliwości opozycji i związków zawodowych. Choć zaznaczają one, że są za pomocą nauczycielom pracującym z najmłodszymi uczniami, to negują sposób zatrudnienia takich osób przy stawianiu im takich samych wymagań jeśli chodzi o kwalifikacje, jak nauczycielom. Ich zdaniem, może to w przyszłości doprowadzić do zastępowania w szkole nauczycieli asystentami.

Stąd zgłoszona w czwartek przez Domicelę Kopaczewską (PO) poprawka doprecyzowująca, że "asystent nauczyciela wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego zajęcia". Została ona poparta przez większość połączonych komisji edukacji i samorządu. Za przyjęciem jej głosowało 22 posłów, 13 było przeciw, jeden poseł wstrzymał się od głosu.

Wcześniej posłowie odrzucili poprawkę Marzeny Machałek (PiS). Proponowała ona, by zamiast "asystentów nauczycieli" w szkołach podstawowych pojawili się "nauczyciele wspierający" zatrudnieni zgodnie z Kartą Nauczyciela. Za przyjęciem tej poprawki było 13 posłów, 22 - przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.