Im wyższe bezrobocie, tym mniej rodzi się dzieci

Im wyższe bezrobocie w kraju, tym mniej rodzi się dzieci - wynika z opublikowanych w środę wyników badania Instytutu Badań Demograficznych im. Maksa Plancka w Rostocku, którym objęto 28 państw europejskich.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Im wyższe bezrobocie, tym mniej rodzi się dzieci

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

11 lip 2013 13:11


Na potrzeby branżowego czasopisma "Demographic Research" badacze instytutu przeanalizowali dane z lat 2001-2010, a w przypadku niektórych krajów z lat 2001-2011.

Z ich porównania wynika, że w 28 badanych państwach średnia liczba urodzeń na kobietę spadała tym mocniej, im wyższa była stopa bezrobocia. Średnio wzrost stopy bezrobocia o jeden procent przekładał się na spadek liczby urodzeń wśród osób w wieku 20-24 lata o 0,1 proc., a w tej samej grupie wiekowej w krajach południa Europy - o 0,3 proc.

W wielu państwach rosnąca liczba osób bez zatrudnienia, wywołana ogólnoeuropejskim kryzysem, doprowadziła do odwrócenia pozytywnego trendu, w ramach którego rosła liczba urodzeń - zaznacza współautorka badania Michaela Kreyenfeld. Dotyczy to m.in. Czech, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch.

W innych krajach, np. w Rosji czy na Litwie, zaobserwowana zależność między bezrobociem a liczbą urodzeń była słaba lub wręcz nie istniała. Podobnie sytuacja wyglądała w Szwajcarii, Austrii i Niemczech, gdzie w ostatnich latach liczba osób bez pracy wzrosła nieznacznie lub wcale (a w Niemczech spadła).

Najwyraźniej zależność między poziomem bezrobocia a średnią liczbą urodzeń widać na przykładzie Hiszpanii. Na początku XXI wieku liczba dzieci przypadających na jedną kobietę rosła z roku na rok - z 1,24 dziecka w 2001 roku do 1,47 dziecka w roku 2008, na który przypadł początek kryzysu. Rok później na jedną kobietę przypadało już tylko 1,4 dziecka. W tym samym czasie wzrosło bezrobocie - z 8,3 proc. w 2008 roku do 11,3 proc. w 2009 roku. W 2011 roku liczba urodzeń spadła jeszcze bardziej, do 1,36 dziecka na kobietę.

Podobny mechanizm zaobserwowano także w Chorwacji, Irlandii oraz na Łotwie i Węgrzech. Dotyczy to szczególnie par poniżej 25. roku życia, podejmujących decyzję o pierwszym dziecku. Wśród osób powyżej 40. roku życia większe znaczenie miały względy biologiczne.
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.