Dolnośląskie: Rekordowe zainteresowanie pomocą dla młodych bez pracy

Dokładnie 248 wniosków na łączną kwotę blisko 300 mln zł złożyły instytucje zainteresowane pomocą młodym Dolnoślązakom, którzy nie mają pracy.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Dolnośląskie: Rekordowe zainteresowanie pomocą dla młodych bez pracy

PODZIEL SIĘ


Autor: AT

10 sie 2015 13:55


Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zakończył ocenę techniczną złożonych niedawno wniosków.

33 mln zł na pomoc młodym bezrobotnym

W sumie do rozdysponowania są prawie 33 mln zł na pomoc młodym bezrobotnym, którzy nie muszą być zarejestrowani w urzędach pracy. Działania te będą możliwe dzięki unijnemu Programowi Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Chodzi o aktywizację osób młodych pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.

– Zainteresowanie naborem jest rekordowe. Do dyspozycji mamy niecałe 33 mln zł, a sama wartość 248 wniosków opiewa na blisko 300 mln zł. Za nami już ocena techniczna. Teraz w pierwszej kolejności zostanie przeprowadzona procedura formalnej oceny wniosków, a później merytorycznej. W najbliższych miesiącach przed nami trudne i żmudne zadanie wybrania najlepszych z najlepszych. Zgodnie z założeniami projekty będą realizowane od stycznia 2016 r. – mówi Ewa Grzebieniak, wicedyrektor ds. wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

Działania z młodymi Dolnoślązakami – według planu – zaczną się przede wszystkim od identyfikacji ich predyspozycji zawodowych oraz analizy pomysłu na nowe zajęcie.

Staże, szkolenia i dopłaty dla pracodawców

W ramach dodatkowych działań uczestnicy projektów, w tym osoby niepełnosprawne, będą mogli liczyć m. in. na kontynuowanie nauki, staże, praktyki, szkolenia, dopłatę dla pracodawców zatrudniających młodych bezrobotnych, dofinansowanie doposażenia lub wyposażenia miejsca pracy.

Osoby, które zdecydują się na pracę poza swoim miejscem zamieszkania mogą otrzymać pomoc w postaci np. sfinansowania kosztów dojazdów, albo też fundusze na zagospodarowanie w nowym miejscu.

W ramach programu PO WER będzie możliwość skorzystania także z bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (ponad 20 tys. zł).

Realizowany obecnie nabór adresowany był do urzędów pracy, publicznych służb zatrudnienia i ochotniczych hufców pracy, ale też do agencji zatrudnienia, instytucji szkoleniowych, dialogu społecznego, czy też partnerstwa lokalnego. Wnioski zgłosiły instytucje nie tylko z Dolnego Śląska, ale też z Polski.

DWUP w 2015 r. rozdysponuje w sumie 92,8 mln zł w ramach PO WER na wsparcie prawie 8 tys. młodych osób z terenu Dolnego Śląska.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.