Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego szuka pracy dla 1,5 tys. bezrobotnych

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji kontraktu dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy poszukuje pracy dla 1510 uczestników projektu „Partnerstwo na rzecz zatrudnienia. Aktywizacja. Motywacja. Praca.”
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego szuka pracy dla 1,5 tys. bezrobotnych

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

27 paź 2015 11:47


Założeniem projektu jest pomoc osobom długotrwale bezrobotnym zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w znalezieniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Uczestnicy projektu pochodzą z 4 powiatów województwa dolnośląskiego:

- powiatu zgorzeleckiego: 308 osób

- powiatu lubiński: 404 osoby

- powiatu wołowskiego: 341 osób

- powiatu ząbkowickiego: 457 osób

W chwili obecnej uczestnicy przeszli już etap diagnozy (praca z doradcą zawodowym) i są w trakcie etapu aktywizacji (praca coachem i jobcoachem). Posiadając dla każdego uczestnika dogłębną analizę na temat możliwości podjęcia zatrudnienia, umiejętności, mocnych i słabych stron DARR poszukuje pracodawców, którzy poszukują pracowników w powyższych powiatach.

Korzyści dla parcodawców

Dla pracodawców został przygotowany pakiet korzyści, będący formą zachęty do zatrudniania uczestników projektu. Agencja pomoże dopasować kwalifikacje kandydata do wskazanego stanowiska pracy poprzez pokrycie kosztów szkolenia zawodowego. Firma jednak musi zagwarantować uczestnikowi co najmniej trzymiesięczne zatrudnienie na umowę o pracę lub umowę zlecenie.

Dodatkowo DARR pokryje koszty  treningu pracy - przez okres 1 lub 3 miesięcy, prowadzącego  do adaptacji  zawodowej uczestnika w miejscu pracy. Dzięki temu pracodawca nie musi przeznaczać pieniędzy na instruktaż stanowiskowy czy przygotowanie pracownika na zastępstwo.

Pracodawca, który zdecyduje się na udział w programie, może również skorzystać z metody „Try&Hire” („Spróbuj i zatrudnij”). To rozwiązanie łączące pracę tymczasową i rekrutację. Umożliwia sprawdzenie kwalifikacji i predyspozycji pracownika przed zatrudnieniem go na stałe tj. po okresie 1 lub 3 miesięcy próby. Po tym czasie pracodawca sam podejmuje decyzje czy zatrudni pracownika na stałe, czy będzie dalej, wspólnie z agencją poszukiwał odpowiedniego kandydata.

Współpraca z agencją umożliwia również na dobór odpowiedniego kandydata do potrzeb firmy.Istnieje możliwość organizacji spotkań rekrutacyjnych oraz giełd pracy - prowadzonych przy współudziale doradcy zawodowego - to z kolei pozwoli na oszczędność czasu.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.