Cztery osoby wezmą udział w konkursie na prezesa UOKiK

Termin składania ofert upłynął 8 lutego. Według Centrum Informacyjnego Rządu (CIR) na tym etapie procedury konkursowej nie można podać terminu jej zakończenia.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Cztery osoby wezmą udział w konkursie na prezesa UOKiK

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

15 lut 2016 16:42


Cztery osoby zgłosiły się do konkursu na stanowisko Prezesa UOKiK. Nie ujawniono jednak nazwisk kandydatów na następców odwołanego w styczniu Adama Jassera.

Do kompetencji prezesa UOKiK należy kształtowanie polityki antymonopolowej i polityki ochrony konsumentów. Prezes Urzędu odpowiada bezpośrednio przed premierem. Zgodnie z ustawą o UOKiK prezes Rady Ministrów powołuje prezesa UOKiK spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

Wśród koniecznych wymagań do objęcia tego stanowiska ustawa o UOKiK wymienia m.in. posiadanie tytułu magistra lub równorzędnego, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność, wykazywanie się kompetencjami kierowniczymi, przynajmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym oraz wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa Urzędu.

Nabór przeprowadza zespół powołany przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z upoważnienia prezesa Rady Ministrów, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.