Bezrobocie: kobiety radzą sobie lepiej

Rok 2012 był pod względem zatrudnienia niekorzystny, a niewielki wzrost PKB prognozowany na obecny rok wydaje się niewystarczający do zwiększenia zatrudnienia i zmniejszenia bezrobocia.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Bezrobocie: kobiety radzą sobie lepiej

PODZIEL SIĘ


Autor: Anna Trojanowska/portalsamorzadowy.pl

www.portalsamorzadowy.pl

8 kwi 2013 11:45


Między kwietniem 2011 a 2012 roku liczba zatrudnionych w wieku 20-64 lata w Unii Europejskiej zmalała o 0,2 proc. W latach 2008-2011 zatrudnienie skurczyło się o 1,7 proc. Spadek ten był bardziej wyraźny w stresie euro, zwłaszcza w tych państwach, które podjęły bardziej znaczącą konsolidację fiskalną - wynika z prezentacji posła Jarosława Pięty "Rynek pracy w Unii Europejskiej".

Od początku kryzysu gospodarczo-finansowego w roku 2008 liczba zakwalifikowanych miejsc pracy osiągnęła 5 mln, w tym 4 mln w strefie euro - podaje Pięta. Wahania ogólnego poziomu zatrudnienia od momentu rozpoczęcia kryzysu są w dużej mierze spowodowane pracą w niepełnym wymiarze godzin i umowami tymczasowymi, ale dotknęło to również osób zatrudnionych na stałe.

W latach 2008-2011 wzrost ten wyniósł 1,8 proc. przy spadku ogólnej stopy zatrudnienia o 1,5 proc.

Kobiety znoszą kryzys gospodarczy stosunkowo lepiej niż mężczyźni, gdyż wskaźniki bezrobocia w tej grupie pozostają na niemal tym samym poziomie co w roku 2008. Stopa zatrudnienia wśród mężczyzn spadła o 2,6 proc. w tym samym okresie. Co ciekawe stopa zatrudnienia wśród młodzieży spadła o 3,8 proc.

Ogólna stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wynosi obecnie 10,6 proc., a w strefie euro osiągnęła 11,6 proc. czyli najwyższy poziom od czasu utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej.

W maju 2012 roku liczba osób bezrobotnych w UE po raz pierwszy przekroczyła 25 mln, a w kolejnym kwartale wzrosła o dodatkowe 0,75 mln, co daje łączny wzrost o prawie 9 mln od 2008 r. W większości państw członkowskich obserwowana jest tendencja wzrostowa o zakresie bezrobocia, a tylko sześć państw członkowskich zanotowało jego spadek w ostatnich 12 miesięcy do sierpnia 2012 r. - podaje poseł Pięta.

W drugim kwartale 2012 r. 11,1 mln bezrobotnych Europejczyków nie miało pracy od ponad 12 miesięcy, co stanowi 4,6 proc. aktywnej zawodowo ludności.

W roku 2011 70 proc. wszystkich długotrwale bezrobotnych w UE-27 było skupionych w sześciu największych państwach członkowskich, przy czym tylko w Hiszpanii znajdowało się ponad 21 proc. łącznej liczby długotrwale bezrobotnych w UE, a ponadto na to państwo przypada 1,6 mln z 3,7 mln wzrostu liczby długotrwale bezrobotnych w latach 2008-2011.

Od czasu wybuchu kryzysu prawdopodobieństwo znalezienia pracy spadło zarówno w przypadku krótkotrwale, jak i długotrwale bezrobotnych. Spadek ten jest szczególnie wyraźny w państwach członkowskich wdrażających znaczące środki konsolidacji fiskalnej.

Bezrobocie najbardziej widoczne jest wśród młodzieży i osób z niższym wykształceniem. Jednakże ryzyko długotrwałego bezrobocia wśród starszych pracowników wynosiło w 2011 roku ponad 55proc., a wśród młodzieży jedynie ok. 30proc.

W roku 2011 poziom długotrwałego bezrobocia wśród pracowników nisko wykwalifikowanych był czterokrotnie wyższy niż pracowników o kwalifikacjach wysokich. Także wśród obywateli państw trzecich zanotowano w roku 2011 dwukrotnie wyższy poziom długotrwałego bezrobocia.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.