Bezrobocie głównym powodem negatywnych ocen sytuacji w kraju

- Głównym powodem niezadowolenia Polaków z rozwoju sytuacji w kraju jest wysoki poziom bezrobocia i zła sytuacja na rynku pracy. Z kolei ci, którzy wyrażają zadowolenie z sytuacji, wskazują najczęściej na to, że w Polsce żyje się coraz lepiej - wynika z badania CBOS.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Bezrobocie głównym powodem negatywnych ocen sytuacji w kraju

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

9 lip 2013 14:05


Jak zauważa CBOS, obecne nastroje społeczne "nie należą do najlepszych". W ocenach różnych wymiarów życia osobistego opinie pozytywne przeważają nad negatywnymi, jednak relatywnie niewielu ankietowanych jest zadowolonych z ogólnej sytuacji w Polsce. Obecnie zaledwie co szósty respondent (16 proc.) uważa, że sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku; ponad czterokrotnie więcej osób (68 proc.) jest przeciwnego zdania.

Analizując uzasadnienia ocen respondentów, CBOS zauważył, że te negatywne najczęściej powodowane są sytuacją na rynku pracy (47 proc.). Wymieniane jest tu przede wszystkim bezrobocie - jego wzrost, wysoki poziom bądź problemy ze znalezieniem pracy(41 proc.), a także wyjątkowo trudna sytuacja młodych Polaków na rynku pracy (5 proc.).

Dość częstym uzasadnieniem negatywnych ocen sytuacji w Polsce są też złe warunki materialne gospodarstw domowych (28 proc.). Badani mówili głównie o niskich wynagrodzeniach, rentach i emeryturach (15 proc.) oraz o rosnących kosztach utrzymania i wzroście cen towarów i usług (14 proc.). Podkreślali, że ich dochody wzrastają wolniej niż ceny, co w praktyce oznacza, że stać ich na coraz mniej.

CBOS zaznacza, że badani często wypowiadali się ogólnie na temat pogarszania się sytuacji materialnej społeczeństwa, nie odnosząc tego do własnej. "Z naszych badań wynika, że oceny warunków materialnych gospodarstw domowych respondentów - mimo pewnych krótkookresowych wahań - nie pogarszają się" - podkreślono w opracowaniu wyników badania.

Także dla 28 proc. ankietowanych uzasadnieniem negatywnej oceny sytuacji w kraju była krytyczna ocena władzy. W ocenie 17 proc. Polska jest źle rządzona, publiczne pieniądze są źle wydawane, a obietnice wyborcze - niespełniane. Zdaniem 6 proc. badanych rząd i posłowie nie interesują się zwykłymi ludźmi. Krytyczna ocena działań rządu dotyczy polityki finansowej, gospodarczej i prorodzinnej, oświaty, a także podniesienia wieku emerytalnego.

Część ankietowanych (11 proc.) swoją negatywną ocenę uzasadniała w dość ogólny sposób, argumentując, że jest po prostu coraz gorzej albo że nie ma perspektyw i nadziei na to, że będzie lepiej. Często powody te były wymieniane w kontekście złej sytuacji na rynku pracy i dużego bezrobocia.

Badani mówili też o spowolnieniu gospodarki, o tym, że nasz kraj powoli pogrąża się w kryzysie (5 proc.). Pozostałe uzasadnienia negatywnych ocen sytuacji w Polsce podawane były sporadycznie.

z kolei pozytywne oceny rozwoju sytuacji w kraju badani najczęściej uzasadniali ogólnym przekonaniem, że w Polsce żyje się coraz lepiej, lepiej niż kiedyś, bądź lepiej niż w czasach PRL (32 proc.).
CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.