Będzie dalszy spadek stopy bezrobocia w 2016 roku

Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) poinformowało, że Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia w Polsce, w lutym ponownie spadł, co zapowiada dalszy spadek stopy bezrobocia.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Będzie dalszy spadek stopy bezrobocia w 2016 roku

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

1 mar 2016 14:44


- Wskaźnik spada nieustannie od czerwca ubiegłego roku, choć tempo zmian ulega wahaniom. Zapowiada to dalszy spadek stopy bezrobocia w 2016 roku, który powinien być dodatkowo wspomagany w pierwszym półroczu czynnikami sezonowymi. Część pozytywnych zmian na rynku pracy nabrała cech trwałości. Przede wszystkim od dłuższego czasu zwiększa się liczba ofert pracy, a zmniejsza napływ nowych bezrobotnych - podkreśliło Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Eksperci BIEC zauważyli, że od ponad dwóch lat dominuje tendencja do systematycznego zmniejszania się liczby nowych bezrobotnych rejestrujących się w rejonowych urzędach pracy.

- Dopiero koniec ubiegłego roku i styczeń bieżącego roku przyniosły ich wzrost, co jednak można traktować na razie jako zjawisko sezonowe. Równie pozytywne i utrwalone tendencje obserwujemy w napływie ofert pracy trafiających do rejonowych urzędów zatrudnienia - napisano w raporcie.

BIEC zaznaczyło, że zwiększoną liczbę wakatów można zaobserwować od 2011 roku, a w czerwcu ubiegłego roku była to liczba rekordowa - ponad 116 tysięcy wolnych miejsc pracy zgłoszono do urzędów zatrudnienia.

- Nadzwyczajny wzrost ofert pracy zaobserwowano w końcu ubiegłego roku. W listopadzie i grudniu 2015 roku, strumień napływu ofert pracy w ujęciu miesięcznym powiększył się odpowiednio o ponad 10 proc., a następnie blisko 20 proc. Podobne zmiany odnotowano w liczbie ofert pracy publikowanych w internecie. Ten nadzwyczajny wzrost ogłoszeń z końca ub. roku może mieć związek ze zmianą przepisów regulujących zasady zatrudnienia obowiązujących od lutego br., a znanych pracodawcom kilka miesięcy wcześniej - podkreślono. Ograniczenie stosowania umów na czas określony oraz oskładkowanie umów zlecenia mogło - zdaniem specjalistów BIEC - spowodować zmianę formy zatrudnienia pracowników dotychczas pracujących na umowach terminowych i zlecenia na zatrudnienie bezterminowe.

Według BIEC kolejne pozytywne zmiany dotyczą struktury zasobu bezrobotnych. - Kolejny miesiąc z rzędu utrzymuje się ponad 2 proc. dynamika spadku liczby bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy - zaznaczono.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.