83,5 mln zł na aktywizację bezrobotnych w woj. opolskim

Ponad 83,5 mln zł będą mieć w tym roku do dyspozycji opolskie urzędy pracy na aktywizację bezrobotnych. To o kilka milionów zł więcej niż w roku ubiegłym.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

83,5 mln zł na aktywizację bezrobotnych w woj. opolskim

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

30 sty 2015 8:30


Jak powiedział dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu Jacek Suski, na ogólną pulę ponad 83,5 mln zł przeznaczonych w woj. opolskim na aktywizację zawodową bezrobotnych składają się środki dostępne w ramach Funduszu Pracy i źródeł unijnych.

Blisko połowa ogólnej sumy przeznaczonej dla woj. opolskiego - czyli niespełna 41,8 mln zł - trafi do powiatowych urzędów pracy po podziale według algorytmu uwzględniającego m.in. stopę bezrobocia, liczbę bezrobotnych czy liczbę osób długotrwale bezrobotnych. "Te środki powiatowe urzędy pracy mogą przeznaczyć na różne działania aktywizacyjne zgodne ze znowelizowaną ustawą o promocji zatrudnienia, np. na roboty publiczne, prace interwencyjne, staże, szkolenia, przekwalifikowanie, doposażenie stanowisk pracy czy zakładanie działalności gospodarczej" - wyjaśnił Suski.

Dodał, że najwięcej z tej puli trafi do powiatowych urzędów pracy w Nysie (8,7 mln zł) i Opolu (7,5 mln zł). Zaznaczył, że urzędy mogą wydatkować te środki od początku tego roku.

Pozostała kwota z 83,5 mln zł ma być wykorzystana na działania aktywizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, na co zarezerwowano 24,4 mln zł oraz na działania, które będą prowadzone w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (tzw. POWER), na który z kolei na Opolszczyźnie będzie do wykorzystania 17,4 mln zł.

Suski wyjaśnił, że POWER to program skierowany do młodych osób bezrobotnych - do 29. roku życia, w tym w szczególności do osób bezrobotnych, które nie uczestniczą np. w kształceniu czy szkoleniu. Szef opolskiego WUP tłumaczył, że przewidziano w jego ramach wszystkie formy aktywizacji, które wymienia ustawa o promocji zatrudnienia - za wyjątkiem robót publicznych. "Mogą to być staże, szkolenia, przekwalifikowania czy zakładanie działalności gospodarczej" - mówił PAP Suski i wyjaśnił, że pula pieniędzy na działania w ramach POWER zostanie podzielona na wszystkie opolskie urzędy pracy. Program ten ma ruszyć na przełomie lutego i marca.

Z kolei w ramach środków z RPO będzie można podejmować działania aktywizacyjne przewidziane w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. Suski wyjaśnił jednak, że z tej puli pieniędzy finansowane będą projekty konkursowe, np. ukierunkowane na zakładanie firm, przekwalifikowywanie osób bezrobotnych czy doposażenie firm. Nabory w tym przypadku - jak zaznaczył dyrektor opolskiego WUP - mogą ruszyć w połowie roku.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.