Przedstawiciele biznesu mają pomysł na Śląsk

Stworzenie wspólnego organizmu miejskiego w aglomeracji śląskiej, rozwój specjalnej strefy ekonomicznej, uporządkowanie spraw górnictwa, w tym jego otwarcie na rynek, wsparcie przemysłu energochłonnego - te i inne tematy zgłosili przedstawiciele śląskiego biznesu, których portal wnp.pl zaprosił do dyskusji o przyszłości Śląska.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Przedstawiciele biznesu mają pomysł na Śląsk

PODZIEL SIĘ


Autor: wnp.pl

wnp.pl

4 mar 2015 15:52


Jesteśmy w niezwykle ważnym momencie dla przyszłości województwa śląskiego, perspektyw jego rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego. Trwa dyskusja nad celami, założeniami i instrumentarium tzw. Programu dla Śląska, który ma być ofensywną i prorozwojową odpowiedzią na społeczne i ekonomiczne wyzwania związane z koniecznymi przeobrażeniami górnictwa węgla kamiennego w regionie.

Jednym z celów Programu ma być pobudzenie inwestycji i tworzenie alternatywnych miejsc pracy. Tymczasem debata toczy się głównie pomiędzy przedstawicielami rządu oraz środowiskami samorządowymi. W tym kontekście jako zbyt słaby oceniamy głos regionalnego środowiska biznesu.

PTWP - grupa medialna związana ze Śląskiem oraz z ważnymi dla tego regionu branżami polskiej gospodarki - postanowiła wzmocnić ten element publicznej dyskusji. Dziennikarze tytułów Grupy przeprowadzili w lutym br. około 20 rozmów z liczącymi się w regionie przedsiębiorcami różnych branż.

Propozycje przedsiębiorców - dotyczące zarówno funkcjonowania całej polskiej gospodarki, jak i konkretnych kwestii związanych z regionem - obejmują następujące istotne z punktu widzenia biznesu obszary tematyczne:

• rozwój regionalny, tworzenie metropolii na Górnym Śląsku
• restrukturyzacja i inne rozwiązania służące uzdrowieniu górnictwa
• rekultywacja i gospodarcze wykorzystanie terenów zdegradowanych przez przemysł – w szczególności wydobywczy
• regulacje warunkujące funkcjonowanie przemysłu w Polsce
• rozwój infrastruktury komunikacyjnej
• inwestycje w jakość życia - „miękkie” czynniki atrakcyjności inwestycyjnej regionu

Powstały na podstawie rozmów z przedsiębiorcami materiał jest naszym wkładem do dyskusji i - rzecz jasna - nie wyczerpuje możliwych do podjęcia i potrzebnych regionowi działań. Wierzymy jednak, że będzie użyteczny w dalszych pracach nad Programem dla Śląska.

Więcej na wnp.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.