Polimex opracował zmodyfikowany plan restrukturyzacji

Polimex-Mostostal opracował i przedstawił wierzycielom zmodyfikowany plan restrukturyzacji , który obejmuje zarówno dalszą restrukturyzację operacyjną, jak i finansową. Plan został już przedstawiony głównym wierzycielom i zakłada m.in. oddłużenie poprzez konwersję części długu na akcje - podał Polimex w raporcie rocznym.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Polimex opracował zmodyfikowany plan restrukturyzacji

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

24 mar 2014 10:19


"Z uwagi na trudności w realizacji obecnych postanowień umowy ZOZF (umowa ws. zasad obsługi zadłużenia finansowego - red.), dotyczących realizacji zakładanych wpływów ze sprzedaży majątku, konieczności pozyskiwania gwarancji i kapitału obrotowego w celu pozyskiwania i realizacji nowych kontraktów oraz z uwagi na występowanie przypadków naruszenia warunków UZOZF, zarząd spółki opracował zmodyfikowany plan restrukturyzacji, który obejmuje zarówno dalszą restrukturyzację operacyjną, jak i finansową, bazując na porozumieniu z wierzycielami i wsparciu akcjonariuszy" - napisano w sprawozdaniu.

"Plan ten został już przedstawiony głównym wierzycielom stanowiącym strony UZOZF. Spółka planuje zakończyć negocjacje i podpisać stosowne aneksy do umowy ZOZF w ciągu najbliższego miesiąca do dwóch" - dodano.

Kluczowe założenia nowej koncepcji restrukturyzacyjnej obejmują m.in.: oddłużenie poprzez konwersję części długu na akcje oraz wyposażenie przez instytucje finansowe spółki w gwarancje kontraktowe w bezpiecznej dla nich strukturze wspartej restrukturyzacją operacyjną całej grupy. Zakładane też jest uzupełnienie brakujących środków na pokrycie luki finansowej, w tym kapitału obrotowego oraz przeterminowanych zobowiązań, przy udziale akcjonariuszy oraz poprzez dalszą sprzedaż zbędnego majątku.

Spółka poinformowała, że podejmuje szereg działań operacyjnych zmierzających do sprzedaży majątku, w tym wydzielenie siedleckiego Mostostalu w odrębną spółkę, np. ma umożliwić jej ewentualną sprzedaż, wprowadzenie na giełdę czy też pozostawienie w grupie, jako odrębnego podmiotu.

Polimex analizuje też kwestię sprzedaży Torpolu, a z uwagi na fakt, iż w ocenie zarządu poprawiły się warunki rynkowe, ponownie rozważany jest wariant wprowadzenia Torpolu na giełdę i sprzedaż części akcji na rynku publicznym.

Spółka finalizuje sprzedaż znacznej części nieruchomości. Planuje wpływy z tej transakcji w najbliższych tygodniach w kwocie przekraczającej 100 mln zł.
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.