PARP: wciąż wysoki poziom zagrożenia upadłością

Zgodnie z przewidywaniami analityków w najbliższych kwartałach można się spodziewać ożywienia wzrostu gospodarczego, zintensyfikowania produkcji i wzrostu handlu. Poprawy sytuacji nie odczuwają jeszcze firmy - wciąż wysokie jest prawdopodobieństwo zagrożenia upadłością.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

PARP: wciąż wysoki poziom zagrożenia upadłością

PODZIEL SIĘ


Autor: jm

10 lip 2013 8:52


Takie informacje podał PARP prezentując wyniki badań realizowanych w ramach projektu "Instrument Szybkiego Reagowania" przez zespół prof. Jerzego Hausnera.

- Chociaż polska gospodarka zanotowała najniższy wzrost w I kwartale 2013 r., to na tle gospodarek europejskich osiągnięty wynik należy uznać za relatywnie dobry. W kolejnych kwartałach 2013 r. możemy się spodziewać wyższego tempa zmian PKB r/r, jednak prognozy nie wskazują wyraźnie na ożywienie gospodarcze - podkreślają autorzy raportu „Instrument Szybkiego Reagowania".

- Prognozujemy spowolnienie z możliwą poprawą sytuacji jeszcze w 2013 r., a z większym prawdopodobieństwem - na początku 2014 r. - informują.

Eksperci ISR analizując sytuację przedsiębiorstw wyróżniają trzy przedziały stopnia zagrożenia upadłością: 0-20% - poziom niski (akceptowalny), 20-40% - poziom ostrzegawczy oraz powyżej 40% - poziom wysoki. W najnowszym Raporcie oszacowanie stopnia zagrożenia upadłością zostało przeprowadzone na podstawie danych z I p. 2011 r. - II p. 2012 r., natomiast prognoza przygotowana została dla okresu I p. 2013 r. - II p. 2013 r.

Oszacowany przez analityków ISR poziom zagrożenia upadłością wynoszący 22,71% w I p. 2012 r. jest najwyższą wartością ustaloną od początku 2007 r., przewyższającą poprzednie maksimum z II p. 2008 r., które zatrzymało się na poziomie 21,16%. W II p. 2012 r. poziom zagrożenia upadłością obniżył się, ale tylko do poziomu 22,06%. Zgodnie z prognozami w I półroczu roku 2013 poziom zagrożenia upadłością nadal będzie się utrzymywać blisko maksimum wyznaczonego w 2012 r., osiągając w ramach prognozy neutralnej poziom 22,34%, a w przypadku scenariusza negatywnego - nawet 23,30%.

Scenariusz neutralny dla przedsiębiorstw produkcyjnych przewiduje wzrost stopnia zagrożenia upadłością w II p. 2013 r., jednak osiągnięte wartości będą niższe względem analogicznych okresów 2012 r. W scenariuszu pesymistycznym autorzy zakładają natomiast dalszy wzrost do poziomu 21,69% oraz dalej do 22,29%. Spełnienie się scenariusza pesymistycznego będzie oznaczało utrzymanie się ścieżki wzrostu stopnia zagrożenia upadłością dla przedsiębiorstw produkcyjnych, która obserwowalna jest od I p. 2011 r. Jednak jego poziom będzie odległy od wartości szczytowej, która została osiągnięta w II p. 2008 r.

- Na sektor przedsiębiorstw produkcyjnych należy zwrócić szczególną uwagę i ostrożnie podchodzić do odnotowanych zmian. Jest to związane z utrzymującym się od 2012 roku trendem wzrostu stopnia zagrożenia upadłością, a należy pamiętać, że sektor ten posiada największy udział w liczbie pracujących (44,53%) - podkreśla Michał Bonin, koordynator projektu ISR.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.