Zwolniony urzędnik z przestępstwem i odprawą na koncie

Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych mają pełno luk: zakazują zatrudniania urzędników z wyrokami za przestępstwo. W praktyce nie ma jednak przeszkód prawnych, aby urząd zatrudnił przestępcę z wyrokiem sądowym na koncie.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Zwolniony urzędnik z przestępstwem i odprawą na koncie

PODZIEL SIĘ


Autor: portalsamorzadowy.pl

20 lut 2013 13:52


Dopiero co uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych, która miała uzdrowić tę sytuację przewiduje np., że urzędnik skazany przez sąd za przestępstwo dostanie pieniądze za czas wypowiedzenia umowy o pracę. Czy o taką zmianę w prawie chodziło?

Jak jest teraz?

Pracownikiem samorządowym według ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dalej: ustawa) może być osoba, która m.in. korzysta z pełni praw publicznych, co oznacza, że nie została tych praw publicznych pozbawiona przez sąd w wyroku. Pozbawienie praw publicznych obejmuje m.in. utratę prawa wybierania w wyborach oraz bycia wybranym w wyborach, jak też niemożność pełnienia funkcji w organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego lub zawodowego.

Osoby zatrudnione na podstawie wyboru (np. wójt, burmistrz, marszałek) lub powołania (zastępca wójta) nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Podobnie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym, jak też pracownicy samorządowi zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Pozostałych pracowników samorządowych nie obejmuje wymóg niekaralności, co oznacza, że osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i zatrudnione na stanowiskach pomocniczych i obsługi mogą być skazane wyrokiem sądowym za przestępstwo, dotyczy to także doradców i asystentów. Zatem asystent czy doradca wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w świetle prawa może być osobą skazaną za przestępstwo.

Brakuje procedury sprawdzania karalności

Ustawa o pracownikach samorządowych określając zakazy zatrudniania osób skazanych urzędach nie reguluje jednocześnie procedury sprawdzania tego, czy urzędnik jest skazany za przestępstwo i nie nakazuje pracodawcy urzędnika podjęcia odpowiednich działań w takiej sytuacji. Brakuje w niej przepisów dotyczących tego, czy kandydat na urzędnika ma dostarczyć zaświadczenie o tym, czy jest karany, czy nie. Nie wiadomo także kto ma takie zaświadczenie dostarczyć: kandydat na urzędnika, czy też powinien o nie wystąpić pracodawca. Co więcej, jej przepisy nie nakazują zwolnić pracy skazanego prawomocnym wyrokiem urzędnika.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.