Zwiększenie zatrudnienia na umowach o pracę? Polska powinna uczyć się od Europy

• Ok. 28 proc. Polaków jest zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych – co daje wskaźnik najwyższy w Unii Europejskiej.
• Polska powinna czerpać inspiracje z metod uzdrawiania rynku pracy wdrożonych przez państwa UE.
• Przykładem jest Francja, która m.in. wprowadziła w kodeksie pracy bardziej elastyczne formuły umowy o pracę. Obecnie ponad 70 proc. pracowników ma etat.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Zwiększenie zatrudnienia na umowach o pracę? Polska powinna uczyć się od Europy

PODZIEL SIĘ


Autor: Marek Kowalski

11 maj 2016 11:04


Jak zmienić niechlubne statystyki w Polsce, które wskazują, że aż 1,5 mln osób (ok. 28 proc.) jest zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych – co daje wskaźnik najwyższy w Unii Europejskiej, a dodatkowo aż 18,9 proc. świadczy pracę w ramach samozatrudnienia?

Polska ma najwyższy wskaźnik w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o zatrudnianie na czas określony. Polska ma najwyższy wskaźnik w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o zatrudnianie na czas określony.

Naprawa rynku pracy wymaga systemowego i skrupulatnego podejścia – to bowiem system naczyń powiązanych. Kolejne jego elementy wejdą niedługo w życie: nowelizacja Prawa zamówień publicznych, zawierająca wymóg stosowania umowy o pracę jeśli charakter pracy tego wymaga, czy obowiązkową waloryzację kontraktów związaną ze stawką minimalną 12 zł.

W toku wcześniejszych zmian wyeliminowano dyktat najniższej ceny, wprowadzono stosowanie klauzul społecznych oraz wymóg renegocjacji umów w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia, stawki VAT czy ubezpieczenia społecznego. To dobre kroki, które powinny być wspomagane kolejnymi, mądrymi rozwiązaniami. Polska może skorzystać z doświadczenia innych państw w tym obszarze i wdrożyć działania legislacyjne promujące zatrudnienie na umowach o pracę.

Europa inspiracją dla Polski

Raport analizujący rynki pracy w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, przygotowany na zlecenie Federacji Przedsiębiorców Polskich, wskazuje sprawdzone metody uzdrawiania rynków pracy.

Co zwiększy liczbę umów o pracę?

Wśród najważniejszych praktyk, które sprzyjają zwiększeniu zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, znajdują się:

• Uelastycznienie zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – co sprawia, że odsetek osób świadczących pracę poza reżimem prawa pracy jest niższy niż średnia europejska (np. Estonia, Francja, Węgry).

• Upowszechnianie układów zbiorowych i rozszerzenie ich skuteczności – np. w Finlandii pracodawcy i organizacje pracownicze zawierają układy zbiorowe pracy na innych warunkach zatrudnienia niż wynika to z powszechnego prawa pracy. Układy są korzystne zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników dzięki możliwości ustalania warunków zatrudnienia z pominięciem sztywnych zapisów kodeksu pracy. Porozumienia zbiorowe ustalają m.in. wysokość stawki płacy minimalnej w różnych sektorach. Jeżeli w danej branży nie istnieje umowa ogólna o warunkach pracy – wielkość wynagrodzenia zostaje uzgodniona indywidualnie.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.