Zmiany w oskładkowaniu umów zleceń bez tajemnic

Jakie zmiany zajdą w oskładkowaniu umów zleceń, kto będzie zwolniony z ozusowania, na kim będzie spoczywać odpowiedzialność za rozliczenie z ZUS? Między innymi na te pytania odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Zmiany w oskładkowaniu umów zleceń bez tajemnic

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

11 gru 2015 19:59


Od 2016 roku wejdą w życie przepisy dotyczące oskładkowania umów zleceń. Zmiany spowodowane są nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i polityki Społecznej rozwiewa wątpliwości związane z nowymi przepisami.

Kiedy mamy do czynienia ze zbiegiem tytułów do ubezpieczeń społecznych?

W momencie, gdy dana osoba pracuje równolegle w kilku miejscach bez względu na formę zatrudnienia.

Jak obecnie podlega ubezpieczeniom społecznym zleceniobiorca wykonujący jednocześnie kilka umów zlecenia?

Obecnie, osoba pracująca na podstawie kilku umów zleceń, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu umowy, która zawarta została najwcześniej.

Zleceniobiorca może jednak dobrowolnie na swój wniosek objęty zostać ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z pozostałych, wszystkich lub wybranych umów zleceń lub zmienić tytuł do ubezpieczeń, bez względu na wysokość wynagrodzenia ustalonego przez strony za wykonanie takiej umowy.   

Czym to skutkuje?

Prowadzi to do wielu nadużyć. Zleceniodawcy, aby uniknąć opłacania składek adekwatnych do uzyskiwanych przez zleceniobiorców przychodów zawierają ze zleceniobiorcami dwie umowy: jedną na  niższą  kwotę, od której to odprowadzają niskie składki na ubezpieczenia społeczne i drugą na wyższą kwotę, która nie jest oskładkowana. 

Co się zmieni od nowego roku?

Ustawa zmienia zasady podlegania ubezpieczeniom osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia jednocześnie z inną aktywnością zarobkową oraz kilku umów zleceń.  

Od nowego roku osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu wykonywania jednocześnie kilku umów zlecenia, również zawartych z tym samym zleceniodawcą, będzie podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom z każdej umowy zlecenia do momentu uzyskania, w wyniku sumowania, przychodu w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, oczywiście, o ile taki przychód uzyskuje.

Kto będzie zwolniony z ozusowania?

Zwolniony będzie tylko zleceniobiorca, który przedstawi zleceniodawcy dokumenty, z których będzie wynikał brak konieczności opłacania składek.  

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.