Zmiany w Kodeksie pracy chronią zatrudnionych na czas określony

Głównym celem zmian w Kodeksie pracy jest ograniczenie nieuzasadnionego nawiązywania umów o pracę na czas określony. Okresy wypowiedzenia umów o pracę na czas określony będą takie same, jak przy wypowiadaniu umów na czas nieokreślony.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Zmiany w Kodeksie pracy chronią zatrudnionych na czas określony

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/jk

7 mar 2016 7:46


22 lutego weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca w szczególności zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony.

– Głównym celem tych zmian jest ograniczenie nieuzasadnionego nawiązywania umów o pracę na czas określony. Nowelizacja ma na celu przede wszystkim zrównanie sytuacji pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę na czas określony do tych zatrudnionych na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony – uważa Edyta Defańska-Czujko, adwokat w warszawskiej Kancelarii Radców Prawnych Czublun Trębicki.

Dotąd mieliśmy często do czynienia z przypadkami, w których pracownicy byli zatrudniani na podstawie wieloletnich umów na czas określony, a charakter ich zatrudnienia nie różnił się od zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony.

– Pracownik z umową na czas nieokreślony znajdował się w lepszej sytuacji pod względem długości okresu wypowiedzenia, który zależał od stażu pracy i wynosił do 3 miesięcy, aniżeli pracownik zatrudniony na podstawie umowy na czas określony, gdzie okres wypowiedzenia zawsze wynosił 2 tygodnie, mimo że niejednokrotnie umowy te trwały przez ten sam okres czasu – wyjaśnia Edyta Defańska-Czujko.

Zmiany oznaczają, że można będzie zawierać umowy na czas określony, ale tylko maksymalnie na okres 33 miesięcy, niezależne od tego, czy zawrzemy jedną umowę, czy trzy.

Ograniczono również łączną liczbę umów na czas określony, jaką może zawrzeć pracodawca z pracownikiem.

Wraz z upływem 33 miesięcy zatrudnienia stosunek pracy przekształca się w stosunek pracy na czas nieokreślony. Co istotne, również zawarcie czwartej umowy na czas określony jest jednoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na czas nieokreślony – niezależnie od czasu trwania zatrudnienia na czas określony.

Znowelizowane przepisy Kodeksu pracy określają nowy katalog umów o pracę, ograniczając liczbę rodzajów umów do 3 (zamiast dotychczasowych 4). W porównaniu do poprzednio obowiązującego stanu prawnego, zrezygnowano z możliwości zawarcia umowy na czas wykonywania określonej pracy. Nie wyodrębniono również umowy o pracę na zastępstwo.

W razie istnienia po stronie pracodawcy obiektywnych przyczyn uzasadniających zatrudnienie pracownika z przekroczeniem ograniczeń, na pracodawcy ciąży dodatkowo obowiązek zawiadomienia o tym fakcie oraz przyczynach uzasadniających takie zatrudnienie właściwego okręgowego inspektora pracy.

W wyniku nowelizacji doprecyzowano, jaki jest cel zatrudnienia na podstawie umowy na okres próbny.

Według nowych przepisów pracodawca będzie miał prawo zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

1 komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.

Madlenn 2016-03-07 13:25:00

Bardzo dobrze, że w końcu ta sprawa została rozwiązana. Zawieranie umów na czas określony było wygodne dla pracodawców i dlatego tak popularne. A co z pracą na czarno? Krążą mity, że takiemu pracownikowi nic się nie należy, nawet odszkodowanie za wypadek w pracy, na stronie kancelarii Aeger napisali cos innego.