Zieleniecki: decyzja o przejściu na emeryturę powinna być dobrowolna

• Przejście na emeryturę powinno być decyzją ubezpieczonego - zakłada prezydencka propozycja dotycząca emerytur.
• Jest jeszcze szansa na skorygowanie decyzji podjętej co do pozostania w OFE.
• 23 stycznia wejdzie w życie ustawa wprowadzająca zmiany w powoływaniu prezesa ZUS.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Zieleniecki: decyzja o przejściu na emeryturę powinna być dobrowolna

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/em

13 sty 2016 17:07


Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Marcin Zieleniecki na temat prezydenckiej propozycji dotyczącej emerytur. Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt zmian w ustawie emerytalnej, który przywraca niższy wiek przechodzenia na emeryturę – 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. We wtorek sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny przeprowadziła wysłuchanie publiczne projektu.

MRPiPS pozytywnie o prezydenckim projekcie

Zieleniecki poinformował, że zaawansowany jest proces uzgadniania formalnego stanowiska Rady Ministrów do projektu. Zaznaczył, opinia MRPiPS jest pozytywna. Podkreślił, że projekt oparty jest na założeniu - za którym opowiada się również resort - że decyzja o przejściu na emeryturę powinna być samodzielna i dobrowolna, uzależniona od takich czynników jak stan zdrowia, sytuacja rodzinna przyszłego emeryta, jego kwalifikacje, a co za tym idzie możliwości utrzymania się na rynku pracy oraz oczekiwań co do wysokości przyszłej emerytury.

Zwrócił uwagę, że ani stan zdrowia Polaków, ani sytuacja osób starszych na rynku pracy nie przemawiają obecnie za wydłużaniem wieku emerytalnego.

Co dalej z OFE?

Zieleniecki przypomniał, że w 2016 r. przypada wynikający z ustawy obowiązek przeprowadzenia tzw. przeglądu emerytalnego. "Czeka nas systemowa analiza rozwiązań funkcjonujących w obszarze ubezpieczeń społecznych" - dodał.

Zwrócił uwagę, że w 2016 r. obowiązywać będzie tzw. okienko transferowe, czyli możliwość dokonania ewentualnej korekty decyzji podjętej co do pozostania w OFE. "Założenie było takie, że w tym pierwszym okresie po wejściu w życie ustawy, ubezpieczeni mieli możliwość złożenia deklaracji, czy chcą nadal odprowadzać część składki do OFE. To pierwsze okienko transferowe trwało do końca lipca 2014 r. Przypomnę, że 2,5 mln osób zdecydowało się dalej oszczędzać. Można powiedzieć, że rok 2016, a w szczególności okres od 1 kwietnia do końca lipca, to okres kiedy ubezpieczeni będą mogli dokonać korekty wcześniej podjętej decyzji. Osoby, które nie zdecydowały się oszczędzanie, będą mogły wrócić do OFE, a osoby, które do tej pory przekazywały część składki, będą mogły z tego zrezygnować" - mówił wiceminister.

Wkrótce premier wybierze nowego prezesa ZUS

Zieleniecki przypominał, że 23 stycznia wejdzie w życie ustawa wprowadzająca zmiany w powoływaniu prezesa ZUS. Jego zdaniem dotychczasowy tryb konkursowy nie sprawdził się; zwrócił uwagę, że od 1 kwietnia zeszłego roku ZUS funkcjonuje bez prezesa, a zarząd - w minimalnym ustawowym składzie. Wiceminister podkreślił, że po wejściu ustawy będzie można przystąpić do formalnej procedury wyboru nowego prezesa.

Zgodnie z nowymi zasadami prezesa ZUS ma powoływać premier, na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, złożony po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Zakładu. Dotąd premier powoływał prezesa ZUS na wniosek ministra spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.