Założenia polityki senioralnej do konsultacji

Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał w środę projekt założeń długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 i skierował go do konsultacji społecznych.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Założenia polityki senioralnej do konsultacji

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

30 paź 2013 20:00


Minister poinformował o tym na międzynarodowej konferencji zorganizowanej w jego resorcie "Polityka społeczna w dobie starzenia się ludności - długofalowe podejście do polityki senioralnej".

Przypomniał, że w pracach nad dokumentem uczestniczyła Rada ds. Polityki Senioralnej, powołana w lutym br., jako organ pomocniczy MPiPS. Do udziału w jej pracach zaproszono przedstawicieli ministerstw i urzędów centralnych, a także samorządów, organizacji pozarządowych oraz ekspertów. Minister wyraził nadzieję, że wkrótce uda się powołać również parlament osób starszych, który opiniowałby tworzone akty prawne pod kątem potrzeb seniorów.

Jak czytamy w projekcie założeń, celem polityki senioralnej w Polsce będzie "wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz możliwości prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych".

Udział osób starszych w polskim społeczeństwie systematycznie rośnie - w 2010 r. ludność w wieku 60+ stanowiła 19,7 proc. populacji. Wyznacznikiem przekroczenia progu demograficznej starości jest przekroczenie 12-proc. udziału osób powyżej 60. roku życia w ogólnej liczbie ludności, co oznacza, że Polska należy do krajów, w których proces demograficznego starzenia się jest zaawansowany.

W 2035 r. odsetek ludności w wieku 60+ ma wynieść 30 proc., również mediana wieku, czyli parametr wyznaczający granicę wieku, którą połowa populacji przekroczyła, a której druga połowa jeszcze nie osiągnęła, ulegnie podwyższeniu z 38 lat w 2010 r. do 47,9 lat w 2035 r.

Obecnie największy udział osób starszych notowany jest w województwach łódzkim, świętokrzyskim i śląskim (ponad 21-22 proc.). Najmłodsze województwa - gdzie odsetek osób starszych nie przekracza 19 proc. - to: warmińsko-mazurskie oraz podkarpackie, pomorskie, wielkopolskie i lubuskie. "Najstarszym" demograficznie miastem jest Łódź - odsetek osób w wieku 60+ wynosi tam 26,2 proc. "Najmłodszym" miastem jest Rzeszów z odsetkiem 19,4 proc.

Główne zidentyfikowane wyzwania dla polityki senioralnej, wokół których wypracowano kierunki interwencji, to m.in. wydłużenie okresu aktywności zawodowej, wykorzystanie potencjału osób starszych w obszarze aktywności społecznej i obywatelskiej, zapotrzebowanie na rozwiązania pozwalające na godzenie życia zawodowego z rodzinnym osób pracujących w wieku 50+ (konieczność sprawowania opieki nad rodzicami lub innymi osobami zależnymi).
CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.