PARTNERZY PORTALU partner portalu partner portalu partner portalu partner portalu partner portalu

Zakaz handlu, Elżbieta Rafalska: Omijanie prawa podyktowane chęcią zysk jest niedopuszczalne

Niezrozumiałe jest to, że jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów o zakazie handlu w niedzielę już mnożą się pomysły na ich obchodzenie - powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

 • Autor:PAP/AT
 • 19 lut 2018 13:07
Zakaz handlu, Elżbieta Rafalska: Omijanie prawa podyktowane chęcią zysk jest niedopuszczalne
Szefowa MRPiPS zwróciła się do wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność handlową z apelem o respektowanie przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta (Elżbieta Rafalska, fot.premier.gov.pl)
REKLAMA

Szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska, w liście do przedsiębiorców, podkreśliła, że rozwiązania przyjęte w ustawie są efektem prac parlamentarnych nad obywatelskim projektem. Wskazała, że ich celem było znalezienie kompromisu możliwego do zaakceptowania przez wszystkie podmioty i rozważane były "zarówno aspekty gospodarcze, jak i kulturowe, światopoglądowe czy szeroko rozumiane koszty społeczne".

Czytaj też: Sklepy będą pracować dłużej w tygodniu

"Dlatego niezrozumiałe jest dziś to, że jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów mnożą się pomysły na ich obchodzenie" - napisała minister.

Przyznała, że nowe przepisy początkowo mogą być "przedmiotem interpretacji", jednak "niedopuszczalne jest naginanie czy omijanie prawa podyktowane wyłącznie chęcią zysku i w efekcie stanowiące nieuczciwą konkurencję wobec rzetelnie działających placówek handlowych".

Czytaj też: Zakaz handlu: Pracownicy przyjdą do pracy w nocy?

Minister zwróciła się do wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność handlową z apelem "o respektowanie przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta".

Czytaj też: Do sklepów w niedzielę wejdziemy tylko z... biletem?

"Uczciwy i odpowiedzialny (pracodawca) buduje swoją pozycję ekonomiczną wspólnie z pracownikami. Wierzę, że taka jest właśnie większość pracodawców w Polsce. Dlatego mam nadzieję, że wolne niedziele będą traktowane przez wszystkich, jako wspólne osiągniecie, wspólne dobro i wspólna wartość, służąca lepszemu zrównoważeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych" - napisała Rafalska.

Czytaj też: Sklepy już mają sposoby by obejść zakaz handlu w niedzielę

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU

KOMENTARZE (6)

Do artykułu: Zakaz handlu, Elżbieta Rafalska: Omijanie prawa podyktowane chęcią zysk jest niedopuszczalne

Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
 • zyga 2018-02-21 08:25:40

  trzeba bylo obnizyc podatki to pracujacy i pracownicy zarobiliby tyle zeby nie musiec pracowac w niedziele

 • Podsłuchiwany nawiązując do poniższych wpisów 2018-02-21 07:31:53

  Modelem mego telefony interesowała się osobiście dwa lata temu Agata Fisz, jej siostra mieszkająca boczna ulicy Rejowieckiej w Chełmie za Kolumną Sanitarną zadziwiająco jest podobna do Władimira Władimirowcza Putina, owszem jak mieściła się siedziba KGB w Chełmie Putni odwiedzał często powyższe miasteczko wojewódzkie i matkę Prezydent Miasta Chełma wieśniaczkę z Leśniowic .

 • Przestępstwa postawą dobrobytu ciasnej Mafii( wypowiedź radnej powiatowej woj Lubelskiego Ewy Jaszczuk PSL dla Radia BON TON). 2018-02-21 01:31:39

  Do Boże chroń prawdziwych Polaków, których komuniści-lewaki, bolszewia żydowska, masoństwo przez dziesiątki lat barbarzyństwa jeszcze do końca nie zniszczyli: Wieść o siedzibie KGB do 1989roku w Chełmie na Wysokiej Polaków którzy mieli za zadanie zdestabilizować Polskę jest znana całemu światu , Zbigniew Ziobro powinien podać się do dymisji , jako Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa społeczeństwa uczciwego zamieszkującego jeszcze terytorium Polski, przedłużenie okresu przedawnień przestępstw powinno sięgać przed 1989rok , szpiedzy, mordercy stwarzają wciąż bezpośrednie zagrożenie dla funkcjonowania praworządnych Rządów w Polsce. KE jak zajmie w przedmiotowej sprawie stanowisko będzie kolejny skandal , Polska niszczy UE, jak dotychczas ośmieszyła własne organa ścigania poprzez nieudolne prawo dla zbijania majątków bardzo dobrze zorganizowanych grup przestępczych co może doprowadzić do wojny(finansowania separatystów).

 • Boże chroń prawdziwych Polaków, których komuniści-lewaki, bolszewia żydowska, masoństwo przez dziesiątki lat barbarzyństwa jeszcze do końca nie zniszczyli. . 2018-02-20 19:07:54

  Polska została zdyskredytowana na arenie międzynarodowej przez zorganizowaną grupę przestępczą Urząd Gminy Chełm, ponad wszelką wątpliwość dowiedzieliśmy się w ostatnich dniach iż Starosta Chełmski Piotr Deniszczuk który zlecał podsłuchy polityków prawicowych pracował dla wywiadu Rosyjskiego, w związku z powyższym Angela Merkel umiejętnie trafiła i robi biznes Nord Stream 2 nie może biec drogą lądową przez Polskę"afera gruntowa". Przestępstwa z gruntami powinny byś ściągane na równi ze zabójstwami, podobnie jak VAT.

 • Polak potrafi. Omijanie prawa w pogoni za zyskiem destabilizując cały system prawny w Polsce skąd to znamy? Niemcy, Rosja z Nas się śmieją, nie możemy wybudować rurociągu drogą lodową, razem z durnowatymi ludzikami się zablokowaliście . 2018-02-19 15:49:10

  Tak NSA rozstrzygał sprawy dotyczące opodatkowania VAT od sprzedaży nieruchomości po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (TUSE) z 15 września 2011roku w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10. Jeżeli sprzedający działki ze swojego majątku prywatnego podejmuje działania w celu zmiany ich przeznaczenia (np. z rolnego na budowlany), czy uzbrojenia a także podejmuje działania marketingowe wykraczające poza zwykłe formy sprzedaży, w celu sprzedaży działek musi się liczyć z obowiązkiem zapłaty VAT od tej sprzedaży . Podobnie jak Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 09.11.2011roku sygn. Akt I FSK 1655/11 potwierdził, iż nie z ich inicjatywy doszło do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego , nie dokonali też czynności z uzbrojeniem tych działek, skoro sam fakt sprzedaży tych gruntów przez rolnika sprzedając te grunty jest podatnikiem podatku VAT. Pismo Starostwa Powiatowego w Chełmie Symbol OR.1510.5.2013 z dnia 25czerwca 2013roku. 1. Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na okres 14 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie (od dnia 27.06.2011r. do 15.07.2011r.). Ponadto w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców informację wywieszono w Urzędzie Gminy Chełm, przekazano sołtysowi wsi oraz ogłoszono w prasie lokalnej ( w gazecie Nowy Tydzień Chełmski w dniu 27 czerwca 2011r.). 2. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków została wywieszona na okres 14 dni ( od dnia 22.06.2012 r. do dnia 09.07.2012 r.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym (ogłoszenie ukazało się w dniu 22.06.2012 r. w Gazecie Wyborczej ). Ponadto w celu przekazania informacji o wyłożeniu w/w projektu mieszkańcom, zwrócono się pismem do sołtysa wsi Pokrówka z prośbą o wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogłoszeń sołectwa. 3.Wyłożenie projektu operatu opisowo- kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach Pokrówka i Strupin Łanowy, podczas którego każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu, mógł zgłaszać uwagi do tych danych, odbyło się w dniach 9 do 27 lipca 2012r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie. 4. Uwagi zgłoszone do projektu były rozpatrywane o przyjęciu lub odrzuceniu przez uprawnionego pracownika Startowa Powiatowego przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych. 5.Po upływie terminu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta Chełmski ogłosił w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego ( Dz. U. z dnia 11 września 2012, poz.2639). 6.Każdy,czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym mógł w terminie 30 dni od daty ogłoszenia czyli do dnia 11 października 2012r. zgłaszać zarzuty do danych. Zarzuty te Starosta rozstrzygał w drodze decyzji. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 06 listopada 2009 roku sygn. Akt IV S.A./W a 1407/09.Stosownie do art. 28k.p.a stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.Źródłem interesu prawnego, o którym mowa w art28k.p.a mogą być przepisy prawa cywilnego,w szczególności prawa rzeczywistego. Interes w załatwianiu sprawy zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych mają zatem ich właściciele.Decyzje w przedmiocie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze związana jest z wykonywaniem prawa własności nieruchomości.Jej brak ogranicza dysponowanie własnością, gdyż utrudnia obrót nieruchomościami,czy też uniemożliwia ich zabudowę.W związku z tym stwierdzić należy, że stronami w rozpoznawanej sprawie byli także wszyscy właściciele(wieczyści użytkownicy) działek wchodzących w skład spornego obszaru” W uzasadnieniu Wyroku z dnia 25stycznia 2011roku sygn. Akt II OSK 148/10 Najwyższego Sądu Administracyjnego orzekł „ zgoda o której mowa w art.7 ust 2 następuje w formie decyzji administracyjnej gdyż rozstrzyga sprawę co do jej istoty, a więc spełnia wymogi z art. 104 Kpa” Podobnie jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny Wyrok z dnia 23.06.2010roku sygn.akt II OSK 1017/09" W ocenie NSA zasadnie Sąd pierwszej instancji uznał, że właściciel takiego gruntu ma podmiot strony w postępowaniu o zmianę przeznaczenia gruntu na cele nie rolnicze . Wyżej wymienione aspekty potwierdzają iż wciąż w Polsce łamane są prawa człowieka ,powyższe jest odzwierciedlane w decyzjach ordynacji podatkowych wydawanych przez prezydentów miast , wójtów czy burmistrzów. W bieżącym roku podatkowym obowiązują wyższe stawki podatku od nieruchomości,wzrosły o wskaźnik inflacji 1,9proc Obwieszczenie Ministra Finansów. W związku z otrzymaniem Decyzji Ordynacji podatkowych, każdy właściciel posiadający mieszkanie,grunt w obrębie miasta czy lokale użytkowe wyodrębnione prawnie jest płatnikiem wyższych stawek podatków, w przeciwieństwie do gruntów będących gruntami rolnymi, leśnymi, budynków usytuowanych na takich gruntach podatki płacimy symboliczne. Każde postępowanie wobec ewidencji gruntów ma charakter indywidualny.W związku z czym, jako pełnoprawni obywatele RP możecie dochodzić swych roszczeń składając wniosek w postępowaniu wobec ewidencji gruntów o przywrócenie działki do stanu pierwotnego, zgodną z faktyczną klasyfikacją danego gruntu rolnego w obrębie miasta czy gminy, prawidłowo wyłączyć grunty rolne powinni tylko spod kontorów budynków mieszkalnych.

Redakcja poleca

 • PARTNER SERWISU partner portalu

Nie przegap żadnej nowości!

Subskrybuj newsletter PulsHR.pl Zamawiając newsletter akceptujsz Politykę prywatności portalu


REKLAMA

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.