Za to możesz zostać zwolniony z pracy

Notoryczne spóźnienia do pracy i wcześniejsze wyjścia z firmy, a także nieporządek na stanowisku pracy i zbyt ostra krytyka pracodawcy mogą stanowić przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy o pracę.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Za to możesz zostać zwolniony z pracy

PODZIEL SIĘ


Autor: Dziennik Gazeta Prawna

15 cze 2015 11:16


Prawo pracy poza uprawnieniami nakłada także na pracownika szereg obowiązków - za ich łamanie oprócz kar porządkowych pracodawca może również wręczyć podwładnemu wypowiedzenie umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Spóźnienia do pracy

Jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy. A to oznacza, że powinien punktualnie rozpoczynać pracę zarówno wtedy, gdy świadczy ją w siedzibie firmy, jak i w innym miejscu wskazanym przez pracodawcę, w tym podczas odbywania podróży służbowych czy pełnienia dyżurów pracowniczych. Pracownik może nie stawić się w firmie tylko wtedy, jeśli został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, czyli na przykład gdy przebywa na zwolnieniu lekarskim. W przypadku innych nieobecności (zakłócenia w komunikacji miejskiej, nagła choroba członka rodziny) tylko od decyzji pracodawcy zależy, czy uzna je za usprawiedliwione.

Zazwyczaj, jeżeli dana osoba regularnie nie przestrzega zakładowego czasu pracy, pracodawca decyduje się nałożyć na nią karę. Początkowo jest to obniżka wynagrodzenia lub obowiązek odpracowania opuszczonych godzin pracy.

Więcej czytaj na gazetaprawna.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.