Wzrósł próg dochodowy uprawniający do zasiłku rodzinnego

Od 1 listopada kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego jest wyższe o 100 zł. Sam zasiłek i niektóre dodatki również wzrosły.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Wzrósł próg dochodowy uprawniający do zasiłku rodzinnego

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/JP

2 lis 2015 9:36


Kryterium dochodowe, decydujące o tym, czy zasiłek komuś przysługuje czy nie, to dochód rodziny w przeliczeniu na osobę: dochody każdego członka rodziny należy dodać, ich sumę podzielić przez liczbę miesięcy, w których zostały one osiągnięte, a następnie podzielić przez liczbę osób w rodzinie.

Jak informuje resort pracy i polityki społecznej, kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego wzrasta z poziomu 574 zł netto na osobę w rodzinie do 674 zł. W przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym - jest podwyższone z 664 zł do 764 zł.

Tym samym - jak wskazuje MPiPS - także kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego (przysługującego części opiekunów osób niepełnosprawnych) wzrasta z 664 zł do 764 zł.

Próg dochodowy uprawniający do tego zasiłku oblicza się na podstawie dochodu rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki - specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łącznie, w przeliczeniu na osobę, nie przekraczają one kryterium. Specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi 520 zł miesięcznie.

Bez zmian pozostaje kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), wynoszące 1 922 zł na osobę.

Kolejny etap wzrostu kryteriów zaplanowano na 1 listopada 2017 r. Wówczas zostaną one podwyższone o 80 zł.

Wsparcie dla rodziców

Od listopada wzrastają też zasiłki rodzinne i niektóre dodatki do zasiłku rodzinnego. Zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 0-5 lat wzrasta z 77 zł do 89 zł. Na dziecko w wieku 6-18 lat wzrasta ze 106 zł do 118 zł, a na dziecko w wieku 19-23 lata - z 115 zł do 129 zł.

Wyższy jest także m.in. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - z 170 zł do 185 zł (ale nie więcej niż 370 zł na wszystkie dzieci), w przypadku dziecka niepełnosprawnego - z 250 zł do 265 zł (nie więcej niż 530 zł na wszystkie dzieci).

Zwiększają się dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Jeżeli dziecko ma do 5 lat, rodzic lub opiekun otrzyma 80 zł (do tej pory było to 60 zł). Jeśli ma więcej lat - 100 zł (było 80 zł).

O 15 zł wzrośnie dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania i konieczności zamieszkania poza domem - było 90 zł, będzie 105 zł. Z 50 zł do kwoty 63 zł wzrośnie dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem dziecka do miejscowości, w której znajduje się szkoła.

Podwyższono też kwotę dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - z 80 zł do 90 zł.

MPiPS przypomina, że kolejne etapy wzrostu kwot zasiłku rodzinnego oraz dodatków w ramach weryfikacji przeprowadzonej w 2015 r. nastąpią 1 listopada 2016 r. oraz 1 listopada 2017 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.