Wyższe świadczenia dla pracującego emeryta

- Osoba, która nadal pracuje po przejściu na emeryturę, może ubiegać się o ponowne przeliczenie świadczeń - zauważa Maria Gałecka z Infor.pl, specjalista w zakresie rent i emerytur.


REKLAMA


Puls HR Puls HR

Wyższe świadczenia dla pracującego emeryta

PODZIEL SIĘ


Autor: JP

27 paź 2015 8:57


Po spełnieniu określonych warunków ZUS może też przeliczyć podstawę wymiaru emerytury uwzględniając nową kwotę bazową. Natomiast osobom, które nabyły prawo do nowej  emerytury, ZUS uwzględni dodatkowe składki zgromadzone na ich koncie.

Przeliczenie świadczeń emerytalnych następuje wyłącznie na wniosek emeryta. Wniosek w tej sprawie musi złożyć we właściwej ze względu na jego miejsce zamieszkania placówce ZUS

Komu przysługuje nowa emerytura?

Nowa emerytura przysługuje osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., a także tym urodzonym przed 1 stycznia 1949 r., którzy kontynuowali zatrudnienie po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego i wystąpili z wnioskiem o przyznanie emerytury po 31 grudnia 2008 r.

Osoba, która przeszła na nową emeryturę i dorabia do pobieranego świadczenia, może po pewnym czasie ubiegać się o jego przeliczenie. Od wynagrodzeń uzyskiwanych po ustaleniu uprawnień emerytalnych naliczane są bowiem składki ubezpieczeniowe (m. in. na ubezpieczenie emerytalne), które ZUS zapisuje na indywidualnym koncie osoby ubezpieczonej.

ZUS może dokonać ponownego obliczenia nowej emerytury z uwzględnieniem składek emerytalnych zgromadzonych po jej przyznaniu tylko wtedy, gdy osoba uprawniona zgłosi w tym celu odpowiedni wniosek.

Może to zrobić po raz pierwszy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym nabyła uprawnienia emerytalne. Jeśli jednak nie podlega już ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury ma prawo zgłosić w każdym czasie po ustaniu tych ubezpieczeń.

Osoba, która po przeliczeniu nowej emerytury nadal pracuje, może powtórnie zgłosić wniosek o uwzględnienie nowo zgromadzonych składek emerytalnych i podwyższenie swojego świadczenia. Może to jednak zrobić na początku roku kalendarzowego następującego po tym, w którym zgłaszała ostatni wniosek.

Warunki przeliczenia

Osobom urodzonym przed 1 stycznia 1949 r., ZUS oblicza emeryturę według tzw. dotychczasowych (starych) zasad. Pracującemu emerytowi, który ma ustaloną wysokość świadczenia według starych zasad  ZUS doliczy okresy składkowe i nieskładkowe, przebyte już po przyznaniu emerytury.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.