Wakacje, urlop: Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi?

• Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika wynosi 20 dni, jeśli pracuje krócej niż 10 lat.
• 26 dni urlopu przysługuje pracownikowi jeśli jest on zatrudniony co najmniej 10 lat.
• Pracownik, który podejmuje pierwszą pracę nabiera prawa do urlopu sukcesywnie z każdym przepracowanym miesiącem.
• Pracownik, który zmienił pracę będzie miał prawo do urlopu proporcjonalnie do przepracowanego okresu w ramach umowy o pracę.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Wakacje, urlop: Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi?

PODZIEL SIĘ


Autor: Praca.pl/AT

13 lip 2016 13:27


Nadeszły wakacje, a z nimi czas urlopów. Prześledźmy podstawowe zasady dotyczące udzielania urlopu wypoczynkowego.

Ważny staż pracy

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika wynosi 20 dni, jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat lub 26 dni, jeśli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Pracownik niekoniecznie jednak musi pracować, aż 10 lat, aby uzyskać prawo do urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze. Do stażu pracy zalicza się bowiem także okres poprzedniego zatrudnienia oraz okres nauki.

Przy pierwszej pracy urlop proporcjonalny

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy w roku kalendarzowym, w którym rozpoczął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po wymiarze roku. Wymiar urlopu zaś wynosi:

* 20 dni- jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;

* 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Oznacza to, że pracownik, który podejmuje pierwszą pracę nabiera prawa do urlopu sukcesywnie z każdym przepracowanym miesiącem. Zatem jeśli będzie chciał skorzystać z urlopu wypoczynkowego po 3 miesiącach to udzielimy urlopu godnie z regułą:

3x 1,66 = 5 dni urlopu.

Przy zmianie pracodawcy również urlop proporcjonalny

Jeżeli pracownik zmienia pracodawcę (podejmuję kolejną pracę) w trakcie roku kalendarzowego wtedy urlop przysługuje:

* u dotychczasowego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze;

* u kolejnego pracodawcy - w wymiarze:

- proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego - w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,

- proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym - w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.

Co istotne ma tutaj znaczenie jedynie zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, w grę nie wchodzi zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia, bowiem zleceniobiorcy nie przysługuje urlop wypoczynkowy na zasadach przewidzianych w kodeksie pracy. Oznacza to, że taka osoba będzie miał prawo do urlopu wypoczynkowego proporcjonalnie do przepracowanego okresu w ramach umowy o pracę. Kluczowe znaczenie będzie miał tu staż pracy, jeśli zatrudniony przepracował mniej niż 10 lat i ma prawo do 20 dni urlopu, to po 3 miesiącach zatrudnienia od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 r. będzie mu przysługiwał urlop 3x 1,66 = 5 dni urlopu.

Natomiast jeśli pracownik legitymuje się już stażem pracy powyżej 10 lat, to urlop po 3 miesiącach zatrudnienia obliczymy następująco:

3x 2,16= 6,48 dnia urlopu

Niepełne dni urlopu zaokrągla się do pełnych w górę, wobec czego, pracownikowi będzie przysługiwało 7 dni urlopu.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.