Ustne zwolnienie z pracy jest ważne. Pracownik ma jednak prawa

Wypowiedzenie umowy o pracę w formie ustnej jest skuteczne. Pracownik jednak może żądać od pracodawcy odszkodowania lub nawet przywrócenia do pracy.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Ustne zwolnienie z pracy jest ważne. Pracownik ma jednak prawa

PODZIEL SIĘ


Autor: Dziennik Gazeta Prawna

12 cze 2015 7:45


Kodeks pracy przewiduje, że niezależnie od tego, czy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę składa pracodawca, czy pracownik, powinno mieć ono bezwzględnie formę pisemną.

Jednak nawet, gdy ta forma nie zostanie zachowana, umowa może być ważna. Dzieje się tak, ponieważ wypowiedzenie jest oświadczeniem woli na piśmie i w związku z tym stosuje się do niego także przepisy prawa cywilnego. Kodeks cywilny natomiast zakłada, że dla formy pisemnej nie jest zastrzeżona rygorem nieważności.

Zwolnienie pracownika drogą ustną (w tym telefonicznie) będzie więc skuteczne, o ile dana osoba nie wystąpi na drogę sądową. Pracodawca pomijając formę pisemną narusza w ten sposób przepisy o wypowiadaniu lub rozwiązywaniu umów o pracę (kodeks pracy). Sąd może w tym wypadku orzec o bezskuteczności wypowiedzenia, przywrócenia pracownika do pracy lub przyznania mu odszkodowania.

Cały artykuł czytaj tutaj.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.