Ustawa o rzemiośle trafi do prezydenta

W czwartek (1 października) Senat opowiedział za nowelizację ustawy o rzemiośle. Zmiany mają poprawić działanie instytucji samorządu rzemiosła i uprościć zasady płatności za egzaminy.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Ustawa o rzemiośle trafi do prezydenta

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/JP

2 paź 2015 9:43


Za nowelą - bez poprawek - opowiedzieli się wszyscy senatorowie. Teraz ustawa trafi do prezydenta.

W nowelizacji rzemiosło uznano za działalność opartą na szczególnych kwalifikacjach osób ją wykonujących oraz pracy własnej. Mogą w nim też uczestniczyć rodzina i krewni rzemieślnika.

Poszerzono także możliwość funkcjonowania samorządu gospodarczego - do 250 pracowników dla jednego przedsiębiorstwa, dopuszczono możliwość prowadzenia takiego przedsiębiorstwa przez osoby pochodzące z rodziny, posiadające kwalifikacje, a także przez odpowiedniego pełnomocnika.

Czytaj też: Sejm przyjął nową ustawę o rzemiośle

Nowelizacja przewiduje też przywrócenie zawodu kucharza do rangi profesji rzemieślniczej. Dotychczas nie było możliwości uzyskania przez kucharzy odpowiednich tytułów, potwierdzających ich kwalifikacje zawodowe. Dzięki zmianom będą oni mogli uzyskać tytuł czeladnika lub mistrza.

Nowelizacja rozszerza zakres obowiązków rzemieślnika o konieczność kierowania się względami odpowiedzialności społecznej - ma to służyć podkreśleniu szczególnego charakteru tej działalności.

Prostsze płatności, refundacje, samorządy

Zmiany, zdaniem autorów ustawy z PO i PSL, mogą zachęcić młodych ludzi do uczestnictwa w strukturach organizacji cechowej, przysłużyć się lepszemu funkcjonowaniu rzemiosła, w tym także lepszemu działaniu instytucji samorządu rzemiosła.

Nowe przepisy mają również uprościć zasady odpłatności za egzaminy mistrzowskie, czeladnicze i sprawdzające oraz ustalić wysokość stawek egzaminacyjnych. Zniesiona zostaje możliwość częściowego zwolnienia od opłat, a zachowana możliwość całkowitego zwolnienia w określonych przypadkach.

W myśl nowelizacji rzemieślnicy zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle mogą uzyskać: refundację wynagrodzeń pracowników młodocianych i składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez pracodawców, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty.

Oprócz tego nowe przepisy przewidują jednoznaczne przypisanie do zadań samorządu gospodarczego prowadzenie odpowiednich szkół zawodowych. Mają także doprowadzić do konsolidacji instytucji samorządu zawodowego rzemiosła poprzez rozszerzenie kręgu podmiotów niebędących rzemieślnikami, mogących być czasowo członkami organizacji samorządu.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.