Urlop macierzyński po nowemu od 17 czerwca

Rodzice od 17 czerwca br. będą mogli skorzystać z wydłużonego dodatkowego urlopu macierzyńskiego (dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego), a także urlopu rodzicielskiego. Tego dnia wchodzi w życie ustawa zmieniająca przepisy Kodeksu pracy w zakresie płatnych urlopów związanych z narodzinami dziecka.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Urlop macierzyński po nowemu od 17 czerwca

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

12 cze 2013 16:06


Nowe przepisy będą miały zastosowanie nie tylko w przypadku urodzenia dziecka (dzieci), poczynając od dnia 17 czerwca 2013 r., ale także w przypadku gdy dziecko (dzieci) urodziło się przed tym dniem.

Terminy wymagane do składania wniosków o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego (dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego), a także urlopu rodzicielskiego są regulowane w przepisach Kodeksu pracy. Pewne trudności mogą się natomiast wiązać z ustaleniem terminu, w jakim pracownicy objęci przepisami przejściowymi będą się mogli ubiegać o swoje uprawnienia.

Rodzice, którzy w dniu wejścia w życie ustawy będą korzystać z ostatniego dnia dodatkowego urlopu macierzyńskiego udzielonego na starych zasadach, powinni wniosek o uzupełniającą część dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze 2 tygodni złożyć 17 czerwca 2013 r. Natomiast urlopu udziela się od 18 czerwca 2013 r.

Jeśli koniec podstawowego urlopu macierzyńskiego przypada w okresie od 24 czerwca 2013 r. do 30 czerwca 2013 r., wniosek o dodatkowy urlop macierzyński (o ile nie złożyło się go przed 17 czerwca 2013 r.) należy złożyć nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z takiego urlopu.

Jeśli w dniu 17 czerwca 2013 r. korzysta się z dodatkowego urlopu macierzyńskiego udzielonego na starych zasadach, wniosek o uzupełniającą część dodatkowego urlopu macierzyńskiego (w wymiarze stanowiącym różnicę między nowym wymiarem tego urlopu a wymiarem udzielonego urlopu) należy złożyć nie później niż do dnia zakończenia wcześniej udzielonego dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Jeśli w dniu 17 czerwca 2013 r. nie korzysta się z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a dziecko urodziło się po dniu 31 grudnia 2012 r., wniosek o dodatkowy urlop macierzyński w wymiarze 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz 8 tygodni w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci przy jednym porodzie należy złożyć nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy (ustawa wchodzi w życie 17 czerwca 2013 r.), zaś urlopu należy udzielić nie później niż 14 dni od tej daty, czyli najpóźniej w dniu 2 lipca 2013 r.

Jeśli dodatkowy urlop macierzyński w pełnym wymiarze 4 tygodni wykorzystano przed 17 czerwca 2013 r., a dziecko urodziło się po dniu 31 grudnia 2012 r., wniosek o 2 tygodnie dodatkowego urlopu macierzyńskiego należy nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy (ustawa wchodzi w życie 17 czerwca 2013 r.), zaś urlopu należy udzielić nie później niż 14 dni od tej daty, czyli najpóźniej w dniu 2 lipca 2013 r.

Pracownik jest zobowiązany zachować pisemną formę wniosku. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Powyższe zasady dotyczą odpowiednio przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.rodzicielski.gov.pl w ABC rodziców pod hasłem "Terminy".

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.