Ukryty problem mobbingu

Problem mobbingu może dotyczyć blisko połowy pracowników w Polsce. Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w 2011 r. tylko kilkaset osób złożyło pozwy z tytułu nękania.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Ukryty problem mobbingu

PODZIEL SIĘ


Autor: Agnieszka Polska-Kamieńska

3 kwi 2013 12:37


Pojęcie mobbingu zostało zdefiniowane w Kodeksie pracy przez nowelę z dnia 14 listopada 2003 roku, która weszła w życie 1 stycznia 2004 r. Zgodnie z art. 943 § 2 Kodeksu pracy mobbing definiowany jest jako: „działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników".

Doświadczenie praktyków, prowadzących szkolenia antymobbingowe wskazują na niewielkie zainteresowanie administracji publicznej kursami z tego zakresu, pomimo prawnego obowiązku ich prowadzenia. Tymczasem sektor ów zatrudnia 3,5 mln pracowników - czyli co piątą aktywną zawodowo osobę w Polsce.

Czym grozi brak podnoszenia poziomu wiedzy pracodawców oraz zatrudnionych w zakresie ochrony przed mobbingiem? Kodeks pracy jasno stanowi, iż to na pracodawcy spoczywa obowiązek przeciwdziałania mobbingowi, wynikający z art. 943 § 1 Kodeksu pracy.

Korzystną dla pracodawców interpretację przepisu dodał - wyrokiem z 3 sierpnia 2011 roku - Sąd Najwyższy. Orzekł, że jeżeli instytucja wprowadza elementy strategii antymobbingowej, prowadzi szkolenia pracowników z rozpoznawania oraz zwalczania zjawiska, może zostać zwolniona z konieczności wypłaty odszkodowań oraz zadośćuczynień. Stroną odpowiedzialną jest mobber.

Pracodawcy nadal odpowiadają za brak działań, których celem jest przeciwdziałanie oraz eliminacja nękania. Nie ponoszą jednak odpowiedzialności za jego ewentualne wystąpienie.

Zasadnicze znaczenie w przeciwdziałaniu zjawisku mobbingu ma profilaktyka, polegająca na przeszkoleniu wszystkich pracowników oraz pracodawcy. Kluczowe znaczenie ma również wyznaczenie oraz postępowanie według procedur i standardów, w tym kodeksów etycznych. Działania te pozwalają nie tylko na uniknięcie odpowiedzialności prawnej, ale przede wszystkim na zapobieganie oraz ograniczanie zjawiska nękania. Wpływają również na budowanie zgranych, świadomych swoich praw i obowiązków zespołów.

Według badań przeprowadzonych w 2011 roku przez Wydział Nauk Humanistycznych SGGW oraz Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień aż 46 proc. Polaków spotkało się ze złym traktowaniem w miejscu pracy. W badaniach CBOS doświadczenie mobbingu zadeklarowało 40 proc. pracowników.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.