UE: Praca opiekunek 24 godziny na dobę jak współczesne niewolnictwo

• Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny opublikowała opinię na temat sytuacji pracowników opieki zamieszkujących w domu podopiecznego.
• Według EKES opiekunki często żyją w izolacji, padają ofiarami przemocy i nadużyć, są zmuszane do pracy non stop i nie mają zapewnionych podstawowych warunków mieszkaniowych.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

UE: Praca opiekunek 24 godziny na dobę jak współczesne niewolnictwo

PODZIEL SIĘ


Autor: JP

23 wrz 2016 10:22


– Warunki pracy opiekunów zamieszkujących w domu podopiecznego mogą przypominać współczesne niewolnictwo: pracownicy mogą być izolowani, poddawani przemocy lub wykorzystywaniu, zmuszani do pracy 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu bez zapewnienia podstawowych warunków życiowych, takich jak prywatna przestrzeń osobista. Inni znów pracują jako fikcyjnie samozatrudnieni. W wielu przypadkach inspekcja pracy, inne państwowe organy kontroli oraz związki zawodowe nie mają dostępu do opiekunów w miejscu pracy – pisze w swojej opinii Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny – organ doradczy i opiniodawczy Unii Europejskiej.

Adam Rogalewski z OPZZ, autor opinii EKES, po publikacji opinii stwierdził, że: opiekunki 24 godziny na dobę to najmniej widoczny i najbardziej narażony sektor pracowników świadczących opiekę długoterminową w Europie.

– Ich prawa nie są wystarczająco chronione w ramach istniejących ram prawnych na szczeblu europejskim i państw członkowskich, a ponadto zagrożone jest ich bezpieczeństwo. Musimy rozpocząć dyskusję nad tym, jak możemy uregulować warunki pracy opiekunek 24 godziny na dobę, na czym skorzystają nie tylko one, ale i osoby, którymi się opiekują – napisał po publikacji opinii.

Dostęp do praw pracownika

Opinia zawiera szereg rekomendacji dla Unii Europejskiej, w tym uwzględnienie praw opiekunów mieszkających ze swoimi podopiecznymi i ich podopiecznych w przyszłych zmianach lub propozycjach dotyczących prawodawstwa Unii i państw członkowskich; promowanie i wspieranie powstawania organizacji i spółdzielni zrzeszających opiekunki 24 godziny na dobę; wdrażanie procesów mających na celu uznawanie, ujednolicanie i możliwość przenoszenia kwalifikacji i doświadczenia zdobywanych przez opiekunki 24 godziny na dobę i monitorowanie i ulepszanie procesu delegowania opiekunek 24 godziny na dobę.

Kluczowe rekomendacje dla państw członkowskich obejmują ratyfikację i wdrożenie konwencji, gwarantującej prawa pracownikom domowym, uregulowanie sektora opieki długofalowej, szczególnie w kontekście zgodności z przepisami dotyczącymi zatrudnienia oraz zapewnienie inspektoratom pracy oraz innym organizacjom państwowym i pozarządowym dostępu do miejsc pracy w domach prywatnych.

Niedobór siły roboczej

W 2010 r. Komisja Europejska ostrzegła, że do 2020 r. zabraknie dwóch milionów pracowników opieki zdrowotnej, jeśli nie zostaną podjęte pilne działania mające na celu zaradzenie niedoborowi aż do miliona pracowników opieki długoterminowej. Dokładna liczba pracowników opieki zamieszkujących w domu podopiecznego jest nieznana ze względu na brak danych; są oni często pomijani w systemach zbierania danych.

Pracownicy opieki mieszkający w domu podopiecznego są obecni we wszystkich państwach członkowskich. Wielu z nich to migranci z państw trzecich, inni zaś są obywatelami europejskimi pracującymi w swoim ojczystym kraju lub za granicą. Niektórzy podejmują pracę nierejestrowaną jako migranci nieposiadający dokumentów, a inni prowadzą migrację cyrkulacyjną lub czasową.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.