Uchwała Sądu Najwyższego korzystna dla pracodawców

Firma, która dopełniła obowiązek odprowadzenia składek pracowników po terminie, ma prawo domagać się od zatrudnionych zwrotu opłaconych przez nią części składek.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Uchwała Sądu Najwyższego korzystna dla pracodawców

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

6 gru 2013 12:36


W latach 2005 - 2007 r. jeden ze szpitali zatrudniał medyków na podstawie umowy-zlecenia. Niestety nie odprowadzał z ich wynagrodzeń składek na ubezpieczenia zdrowotne, społeczne i Fundusz Pracy. Dopiero w 2011 r. ZUS nakazał pracodawcy uregulowanie składek.

Szpital odwołał się od decyzji, niestety zarówno w sądzie I, jak i II instancji przegrał. W 2012 r. pracodawca zapłacił zaległe składki na podstawie prawomocnego wyroku. Na tym jednak sprawa się nie zakończyła. Szpital zażądał od pracowników zwrotu części składek, których nie potrącił im wcześniej z pensji.

Pracobiorcy odmówili zapłaty zaległych składek i skierowali sprawę do sądu, gdzie sprawę wygrali. Sędziowie uznali, że skoro należności powinny być zapłacone w 2007 r., to w 2012 r. termin zapłaty należności uległ przedawnieniu.

Szpital złożył apelację. Sąd apelacyjny stwierdził, że w tej sprawie może być brany pod uwagę nie tylko termin, w którym należało uiścić należności, ale również termin rzeczywistej zapłaty składek.

Sąd Najwyższy ostatecznie rozstrzygnął wątpliwości, wydając orzeczenie ze wskazaniem terminu, od którego powinien być liczony okres przedawnienia. Zdaniem SN była to data faktycznego uregulowania składek. Zatem pracownicy będą musieli zwrócić zapłacone przez szpital składki.

Orzecznictwo: Termin przedawnienia roszczenia pracodawcy (płatnika składek) z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia (art. 405 i następne k.c.), będącego następstwem zapłaty przez niego składek na ubezpieczenie społeczne pracowników w części, która powinna być przez nich finansowana, rozpoczyna bieg od dnia zapłaty tych składek przez pracodawcę (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. III PZP 6/13).

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.