Trzecia umowa o pracę na czas nieokreślony? Nie zawsze

Trzecia umowa zawarta z pracownikiem na czas określony przekształca się, z mocy prawa, w umowę na czas nieokreślony. Jednak nie zawsze.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Trzecia umowa o pracę na czas nieokreślony? Nie zawsze

PODZIEL SIĘ


Autor: Dziennik Gazeta Prawna

17 cze 2015 9:11


Zgodnie z przepisami kodeksu pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późń. zm.), gdy te same podmioty (tzn. pracownik i pracodawca) zawarły już wcześniej dwie umowy na czas określony, to trzecia umowa staje się bezterminowa. Jednak od zakończenia jednego kontraktu do zawarcia kolejnego nie może minąć więcej niż 1 miesiąc, przy czym przyjmuje się, że okres miesiąca wynosi 30 dni, z uwzględnieniem również dni wolnych od pracy.

Nie bierze się natomiast pod uwagę umowy zawartej na okres próbny, na czas wykonania określonej pracy i umowy na zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Więcej niż trzy umowy na czas określony pracodawca może zawrzeć także w przypadku, gdy chodzi o wykonywanie pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym albo zadań realizowanych cyklicznie.

Ponadto trzecia umowa przekształca się w bezterminowy kontrakt tylko wtedy, gdy wszystkie poprzednie umowy zostały zawarte po dniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, tj. po 1 maja 2004 r. Ten przepis (art. 15 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. 2003 nr 213 poz. 2081) wzbudził sporo kontrowersji i rozbieżnych interpretacji, ale Sąd Najwyższy wyroku z 26 lutego 2014 roku (sygn. akt I PZP 4/13) potwierdził taką właśnie jego wymowę.

Pomimo ograniczeń, pracodawcy przedłużają tymczasowe zatrudnianie pracowników na długi okres czasu, korzystając z furtki, jaką daje im prawo pracy - czyli robią miesięczną przerwę w zatrudnieniu między drugą a trzecią umową.

Cały artykuł czytaj tutaj.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.