TK: utrata chorobowego w przypadku zarobkowania - konstytucyjna

Utrata prawa do zasiłku chorobowego w przypadku wykonywania odpłatnej pracy, nawet w niewielkim wymiarze i bez względu na cel tej pracy, jest zgodna z konstytucją - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

TK: utrata chorobowego w przypadku zarobkowania - konstytucyjna

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

25 lut 2014 16:49


"Jeżeli mimo pozostawania na zwolnieniu lekarskim pracownik wykonuje pracę stanowiącą źródło jego dochodu, wówczas - niezależnie od charakteru tej aktywności zarobkowej - brak jest konstytucyjnego uzasadnienia dla alimentowania takiej osoby przez całe społeczeństwo" - mówił w uzasadnieniu orzeczenia sędzia TK Marek Zubik.

Trybunał zajął się uregulowaniem z ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zgodnie z którym "ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia".

Skargę konstytucyjną w sprawie skierowała do TK kobieta, której ZUS nakazał zwrot ponad 17 tys. zł wypłaconego zasiłku chorobowego. Sądy obu instancji w 2010 r. oddaliły jej odwołania, gdyż uznały, że wykonywała ona pracę w okresie niezdolności do pracy.

Kobieta argumentowała, że wykonywane przez nią w okresie zwolnienia poradnictwo prawne - dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny - nie było sprzeczne z celem tego zwolnienia lekarskiego. Reprezentujący skarżącą mec. Waldemar Leśniewski wskazywał, że dla jego klientki - która była wówczas w sytuacji stresu pourazowego - wykonywana w ramach umowy zlecenia praca miała charakter terapeutyczny i była zalecana przez lekarzy.

O uznanie przepisu w tym zakresie za niekonstytucyjny wnosił też prokurator generalny. Z kolei Sejm chciał umorzenia postępowania bądź uznania regulacji za zgodną z konstytucją. Reprezentująca Sejm poseł Barbara Bartuś mówiła, że warunkiem otrzymywania świadczenia nie jest rezygnacja z pracy, tylko z jej zarobkowego charakteru. Dodała, że wynagrodzenie pobierane przez skarżąca "nie było kwotą symboliczną".

TK orzekł, że konstytucyjna jest regulacja, która stanowi podstawę utraty prawa do zasiłku chorobowego ubezpieczonego, który w czasie niezdolności do pracy wykonywał pracę zarobkową, uzyskując wynagrodzenie przekraczające minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę. Taki zakres wtorkowego orzeczenia wynika - jak uzasadniał TK - z okoliczności tej sprawy.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.