Tajemnice przedsiębiorstw. Jak je chronić przed konkurencją?

Newralgiczne informacje firmy wymagają szczególnej ochrony, więc nie dziwi rosnące znaczenie umowy o zakazie konkurencji. Zanim zdecydujemy się na jej zastosowanie, warto rozważyć wszystkie konsekwencje z nią związane.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Tajemnice przedsiębiorstw. Jak je chronić przed konkurencją?

PODZIEL SIĘ


Autor: Anna Rykulska

3 paź 2013 9:00


Obowiązujące w Polsce przepisy prawa pracy wyróżniają dwa rodzaje zakazu konkurencji. Pierwszy z nich to zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej w trakcie trwania stosunku pracy. Taką umowę pracodawca może zawrzeć z każdym pracownikiem.

Drugi to zakaz, który może obowiązywać pracownika po ustaniu stosunku pracy. Musi on znaleźć wyraz w stosownej umowie albo w tym samym dokumencie, który mówi o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy.

Na umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy składają się trzy podstawowe elementy: okres trwania zakazu, wysokość odszkodowania dla pracownika oraz zakres zakazu konkurencji.

- Stroną umowy może być pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę - informuje Paulina Grotkowska, adwokat z kancelarii Kruk i Partnerzy.

Informacjami stanowiącymi tajemnice przedsiębiorstwa mogą być np. informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne mające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Znaczącym elementem wspomnianej umowy jest także wskazanie zasięgu terytorialnego zakazu (np. województwo, kraj). Warto pamiętać, że nie powinno się ograniczać swobody działalności pracownika poza terytorium, na którym działa jego były pracodawca.

Równie istotne jest precyzyjne określenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego zakazu konkurencji. Chodzi tu głównie o wskazanie byłemu pracownikowi rodzaju działalności i podmiotów, czyli np. nazw firm, na których rzecz nie wolno jej świadczyć.

Gdy w umowie nie ma konkretnego zapisu, przyjęło się, że zakaz obejmuje zarówno umowę o pracę, umowę cywilnoprawną, jak też prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

W umowie powinien znaleźć się także zapis gwarantujący pracodawcy możliwość jej rozwiązania oraz regulujący sytuacje, w jakich będzie dopuszczalne skrócenie czasu trwania zakazu konkurencji.

Umowa. Kiedy ważna, a kiedy nie?

Poprawnie skonstruowana umowa gwarantuje jasną sytuację zarówno dla pracodawcy, jak też dla pracownika. Podpisując umowę o zakazie konkurencji, przede wszystkim należy pamiętać, że nie może być ona bezterminowa. Ustawodawca wyraźnie nakazuje wskazanie okresu jej trwania, przy czym nie ogranicza jego długości.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.