Solidarność: Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu nie wystarczy

• NSZZ „Solidarność” pozytywnie ocenia projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu godzinowym.
• Zdaniem związkowców nie zredukuje ona jednak nadużywaniu umów "śmieciowych".
• Związek postuluje zapisanie w Kodeksie pracy domniemania istnienia stosunku pracy.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Solidarność: Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu nie wystarczy

PODZIEL SIĘ


Autor: JP

19 lut 2016 8:36


NSZZ "Solidarność" uważa, że ustawa o godzinowym minimalnym wynagrodzeniu za pracę nie może być rozpatrywana w oderwaniu od obywatelskiego projektu o płacy minimalnej, przygotowanego przez związek. Głównym celem projektu jest stopniowe podwyższanie minimalnego wynagrodzenia za pracę do wysokości 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w tempie zgodnym z tempem wzrostu gospodarczego.

Proponowane zmiany dotyczące włączenia do porządku prawnego godzinowej płacy minimalnej mają na celu zwiększenie dochodów osób zatrudnianych w ramach umów cywilnoprawnych. Zdaniem związku, ma to szanse na realizację, ale główny cel ustawy, jakim jest przeciwdziałanie nadużywaniu umów cywilnoprawnych może nie zostać osiągnięty.

Solidarność zaznacza, że należałoby rozpocząć prace nad systemowymi zmianami w prawie pracy, które powinny zostać zainicjowane przez Komisję Kodyfikacyjną z udziałem partnerów społecznych. Jednocześnie wskazuje na konieczność wyłączenia niektórych składników wynagrodzenia z kategorii minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Reforma PIP

Prezydium Komisji Krajowej Solidarności z zadowoleniem przyjmuje zmiany w projekcie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące przeprowadzenia kontroli bez uprzedzenia. Jest to realizacją postulatu związków zawodowych.

Fot.: Fotolia Fot.: Fotolia

Zniesienie ograniczenia wysokości minimalnego wynagrodzenia dla pracowników PIP w pierwszym roku pracy do 80 proc. również zostaje przyjęte z satysfakcją. Ponieważ jednak pracownicy PIP zostaną obciążeni dodatkowymi obowiązkami, należy zadbać o odpowiednie finansowanie inspekcji, co może być utrudnione ze względu na obcięcie wydatków PIP w ustawie budżetowej o około 8 milionów złotych w stosunku do projektu ustawy budżetowej.

Ostatnie zmiany do ustawy o zamówieniach publicznych czyli wprowadzenie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz dalsze ograniczanie stosowania kryterium najniższej ceny powinny - według Solidarności - przynieść pozytywne efekty w walce z segmentacją rynku pracy. Z tego powodu związek postuluje zapisanie w Kodeksie pracy domniemania istnienia stosunku pracy, ilekroć wykonywana jest praca zarobkowa.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.