Sejm: łagodniejsze zasady wynagrodzeń za ubezpieczenia grupowe

We wtorek (8 września) Sejmowa komisja finansów złagodziła zakaz pobierania wynagrodzenia związanego z zawieraniem grupowych umów ubezpieczenia. Spod zakazu wyłączyła umowy zawarte na rachunek pracowników oraz związków zawodowych.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Sejm: łagodniejsze zasady wynagrodzeń za ubezpieczenia grupowe

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/JP

9 wrz 2015 11:13


Komisja Finansów Publicznych przyjęła sprawozdanie, a projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej autorstwa Ministerstwa Finansów trafi teraz do drugiego czytania, które zaplanowano na środę (9 września).

Jedna z najważniejszych poprawek wprowadzonych przez komisję do treści projektu, zaproponowanego przez specjalną sejmową podkomisję, dotyczyła ubezpieczeń grupowych. Posłowie komisji złagodzili propozycję przewidującą, że przy zawieraniu umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, w szczególności w ubezpieczeniu grupowym, ubezpieczający nie może otrzymywać wynagrodzenia lub innych korzyści w związku z oferowaniem możliwości skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej lub czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy ubezpieczenia. Spod zakazu wyłączyli bowiem umowy zawarte na rachunek pracowników i członków ich rodzin oraz samorządów zawodowych lub związków zawodowych.

Potencjalne patologie

Zmianę poparło Ministerstwo Finansów. - Stanowisko rządu jest stanowiskiem pozytywnym, przede wszystkim dlatego, że forma ubezpieczenia grupowego jest formułą o wiele tańszą od ubezpieczeń indywidualnych - mówiła obecna na posiedzeniu Komisji Finansów wiceminister finansów Izabela Leszczyna.

W trakcie wcześniejszych prac w podkomisji treść tego przepisu wywołała gorącą dyskusję. Zarówno Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jak i Komisja Nadzoru Finansowego były przeciwne wyłączeniom spod zakazu pobierania wynagrodzenia. Przedstawiciel UOKiK zwracał uwagę na potencjalne patologie i tworzenie "hybrydowych rozwiązań o niewiadomych skutkach", a przedstawiciel komisji na potencjalny konflikt interesów, jaki powstaje w stosunku ubezpieczenia grupowego, gdy ubezpieczający - np. pracodawca - powinien być zainteresowany tym, żeby swoim pracownikom zapewnić jak najlepszą ochronę ubezpieczeniową jak najmniejszym kosztem, jest wynagradzany jednocześnie przez zakład ubezpieczeń.

Ponadto, według KNF, dyrektywa o pośrednictwie ubezpieczeniowym mówi, że każdy przejaw w obrocie prawnym działalności związanej z wykonywaniem umów ubezpieczenia, który jest wykonywany za wynagrodzeniem, musi przyjąć formę pośrednictwa ubezpieczeniowego, toteż wyłączenia mogłyby powodować ryzyko naruszenia dyrektywy.

Posłowie zdecydowali także, że główne ubezpieczeniowe bazy danych ma - jak dotąd - prowadzić Polska Izba Ubezpieczeń. Resort finansów proponował na początku, by przejął je Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, z czego jednak zrezygnowano.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.