Ruch Palikota chce zamknąć pradziadkom, partnerom, prawnukom urzędników drogę do urzędów

Ruch Palikota idzie na wojnę z nepotyzmem w samorządach. Posłowie złożyli w Sejmie projekt zmian, który znacznie poszerza zakazy zatrudniania radnych oraz członków ich rodzin w jst oraz osób bliskich urzędników w tych samych urzędach.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Ruch Palikota chce zamknąć pradziadkom, partnerom, prawnukom urzędników drogę do urzędów

PODZIEL SIĘ


Autor: portalsamorzadowy.pl/Aneta Mościcka

28 lut 2013 13:44


Obecne w przepisach istnieje zakaz powierzania radnemu w jednostce samorządu terytorialnego (jst), w której uzyskał mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy o dzieło, zlecenie), nawiązywania z radnym stosunku pracy w urzędzie jst, w której uzyskał mandat oraz wykonywania przez radnego funkcji kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej jst, w której uzyskał mandat.

Ruch Palikota chce ten zakaz rozszerzyć. W tym celu złożył w Sejmie projekt zmian m.in. w ustawie o samorządzie gminnym. Proponowane przez posłowe Ruchu Palikota zakazy mają obejmować zatrudnianie radnych na ww. stanowiskach lub funkcjach we wszystkich jst z obszaru województwa, w którym położona jest jst (gmina, powiat lub województwo), w której radny uzyskał mandat.

Oznacza to, że radnego gminy (powiatu, województwa) nie można będzie zatrudnić w żadnym urzędzie gminy (miejskim), żadnym starostwie ani w urzędzie marszałkowskim z terenu województwa, w którym położona jest gmina (powiat, województwo) w której uzyskał mandat. Nie mógłby też w żadnej gminie, powiecie lub województwie położonym na terenie województwa, w którym znajduje się jst, w której uzyskał mandat pracować na podstawie umowy cywilnoprawnej, ani pełnić funkcji kierownika komunalnej jednostki organizacyjnej lub jego zastępcy.

Radni, którzy już są zatrudnieni na umowę o pracę w ww. urzędach lub pełniący funkcje kierownika lub jego zastępcy w ww. komunalnej jednostce organizacyjnej przed uzyskaniem mandatu będą musieli złożyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników wyborów, jeszcze przed złożeniem ślubowania. Jeżeli radny nie złoży takiego wniosku odniesie to taki skutek, jakby zrzekł się mandatu.

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej też do zmiany

Ruch Palikota proponuje również zmiany w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Przepisy tej ustawy mają dotyczyć także zastępców kierowników jednostek organizacyjnych gmin, powiatów i województw - obecnie ustawa dotyczy tylko kierowników tych jednostek.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.