PwC: Pracownicy wykonujący prace B+R będą tańsi

• Sejm uchwalił ustawę zmieniającą niektóre ustawy określające warunki prowadzenia działalności innowacyjnej.
• Zgodnie z zamierzeniami projektodawców część przepisów ma wejść w życie już 1 stycznia 2017 r.
• Projekt ustawy przewiduje m.in. rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych jako działalność B+R, podwyższenie progów kwot podlegających odliczeniu oraz wydłużenie okresu dokonywania odliczeń.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

PwC: Pracownicy wykonujący prace B+R będą tańsi

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

12 paź 2016 14:03


Nowa ustawa zakłada wprowadzenie do katalogu kosztów kwalifikowanych kosztu pozyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, co ma dotyczyć całego procesu od opracowania dokumentacji do rejestracji, wraz z opłatami okresowymi. Jednak koszty te będą dotyczyły wyłącznie małych i średnich przedsiębiorstw.

Podwyższenie wysokości odpisów z tytułu ulgi B+R

Obecnie małe i średnie przedsiębiorstwa odpisują dodatkowo od podstawy opodatkowania 30 proc. z tytułu wynagrodzeń i 20 proc. z tytułu pozostałych kosztów. Od 2017 r. MŚP na wszystkie rodzaje kosztów będą mogły korzystać z odpisu w wysokości 50 proc. Duże przedsiębiorstwa korzystają obecnie z dodatkowych odpisów: 30 proc. na wynagrodzenia i 10 proc. na pozostałe koszty – oba te progi wzrosną odpowiednio do 50 proc. i do 30 proc.

Czytaj też: Polskie koszty pracy jednymi z najniższych w UE

- Nowe wysokości odpisów oznaczają, że na przykład na kosztach wynagrodzeń przedsiębiorcy zyskają 9,5 proc. tych kosztów, w formie niezapłaconego podatku. Można więc przyjąć, że o tyle właśnie będą dla nich tańsi pracownicy wykonujący prace B+R – mówi Beata Tylman, dyrektor w zespole Innowacje i B+R w PwC.

- Dzięki uchwalonej przez Sejm nowelizacji, od 1 stycznia 2017 r. korzyści podatkowe z ulgi B+R mogą osiągnąć poziom porównywalny do poprzednio obowiązującej ulgi na nabycie nowych technologii, obowiązującej do końca 2015 r. – mówi Marcin Sidelnik, dyrektor w dziale-prawno-podatkowym PwC.

Eksperci PwC zwracają uwagę, że ustawa nowelizująca m.in. ulgę B+R przewiduje również szereg innych zmian dla podatników prowadzących działalność B+R, m.in.:

• Zwrot gotówkowy dla nowych przedsiębiorców prowadzących działalność B+R

Nowo powstałe przedsiębiorstwa, które nie wygenerują zysku podatkowego w odpowiedniej wysokości, będą uprawnione do otrzymania kwoty odpowiadającej iloczynowi nieodliczonej ulgi B+R i stawki podatku. Za nowe przedsiębiorstwa uznawani są podatnicy rozpoczynający działalność.

• Wydłużenie okresu odliczenia

Zwiększenie okresu odliczenia (odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części) z 3 lat do 6 lat w przypadku straty podatkowej lub zbyt małej podstawy opodatkowania do rozliczenia kosztów kwalifikowanych za dany rok podatkowy.

• Wyłączenie z przychodów aportu własności intelektualnej

Od 1 stycznia 2017 r. ma również na stałe zniknąć opodatkowanie podatkiem dochodowym aportu własności intelektualnej i przemysłowej wnoszonego przez podmiot komercjalizujący.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.