Pracuje nas coraz mniej

8446,9 tys. osób pracowało w Polsce pod koniec zeszłego roku. Jest to o 0,3 proc. mniej niż rok wcześniej – podał GUS.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Pracuje nas coraz mniej

PODZIEL SIĘ


Autor: JL

14 maj 2013 11:01


Udział pracujących w sektorze prywatnym zwiększył się w stosunku do 2011 roku i wyniósł 63,5 proc. (przed rokiem 62,9 proc.).

W 2012 r. poziom przeciętnego zatrudnienia był zbliżony do notowanego sprzed roku i wyniósł 8285,9 tys. osób (przed rokiem wzrost o 1,9 proc.). Największy wzrost zatrudnienia odnotowano w sekcjach: informacja i komunikacja (o 4,2 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 3,7 proc.).

Największy w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 5,9 proc.) oraz w zakwaterowaniu i gastronomii (o 3,8 proc.).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2012 r. ukształtowało się na poziomie 3521,67 zł. Jest to o 3,5 proc. więcej niż przed rokiem. W sektorze publicznym wyniosło 4107,25 zł (wzrost o 3,7 proc.), a w sektorze prywatnym 3343,31 zł (wzrost odpowiednio o 3,9 proc.).

Siła nabywcza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2012 r. po raz pierwszy od kilku lat była niższa niż w roku poprzednim (o 0,1 proc. wobec wzrostu o 1,2 proc. w 2011 r.).

We wszystkich działach wzrosło przeciętne wynagrodzenie. Najwięcej w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (o 7,5 proc.) oraz w administrowaniu i działalności wspierającej (o 7,3 proc.). Najmniej wzrosły pensje w informacji i komunikacji (o 0,5 proc.) oraz w administracji publicznej i obronie narodowej.

W porównaniu z 2011 r. największy wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto i brutto bez wypłat nagród rocznych nastąpił w woj. łódzkim i zachodniopomorskim (po 4,2 proc.) oraz w woj. śląskim ( o 4,1 proc.).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyższe niż średnio w kraju zanotowano w woj. mazowieckim i śląskim, a najniższe w woj. podkarpackim - informuje GUS.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.