Pracownika przed emeryturą lub kobietę w ciąży też można zwolnić. W jakich sytuacjach?

Kobieta w ciąży lup pracownik w wieku przedemerytalnym też może zostać zwolniony. Zobacz w jakich sytuacjach.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Pracownika przed emeryturą lub kobietę w ciąży też można zwolnić. W jakich sytuacjach?

PODZIEL SIĘ


Autor: Dziennik Gazeta Prawna

11 maj 2015 9:55


Są trzy grupy pracowników mogą liczyć na warunkową ochronę przed zwolnieniem.

Kobieta w ciąży

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca nie może więc wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w czasie urlopu macierzyńskiego pracownicy. Przepis ten nie dotyczy tylko kobiet zatrudnionych na okres próbny nie przekraczający jednego miesiąca.

Są jednak sytuacje, gdy kobieta ciężarna nie jest chroniona przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy. Dzieje się tak, gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy

Pracownik w wieku przedemerytalnym

Kodeks pracy zapewnia także trwałość zatrudnienia osobom, którym brakuje mniej niż czterech lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, o ile z osiągnięciem tego wieku okres zatrudnienia będzie umożliwiał im uzyskanie prawa do emerytury. Warunkiem jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Ochrona przestaje jednak obowiązywać, jeśli pracownik uzyskał prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy

Chory pracownik

Prawo chroni bowiem pracowników przez zwolnieniem, gdy ich nieobecność w pracy jest usprawiedliwiona i nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Pracodawca nie może więc wypowiedzieć umowy każdemu pracownikowi (nie tylko w wieku przedemerytalnym), której nie ma w pracy z powodu choroby i przebywa ona na zwolnieniu lekarskim.

Jednak ochrona nie obowiązuje, gdy pracownik choruje przez długi okres czasu.

Cały artykuł czytaj tutaj.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.