Pracownika chronionego można zwolnić?

Rozwiązanie umowy o pracę to dla pracodawcy każdorazowo spore wyzwanie, szczególnie w przypadku pracowników objętych szczególną ochroną. Jednak wbrew pozorom, mimo ustawowej ochrony, ich również może czekać zwolnienie.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Pracownika chronionego można zwolnić?

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

14 sty 2015 12:40


Przy zwolnieniu pracownika podstawową kwestią jest sporządzenie dokumentu, na podstawie którego rozwiązanie stosunku pracy nastąpi zgodnie z prawem.  W praktyce może to być rozwiązanie „natychmiastowe” (tzw. „dyscyplinarka” lub też po upłynięciu okresów zasiłkowych i innych okresów przewidzianych prawem), wypowiedzenie umowy przez jedną ze stron oraz tzw. porozumienie stron.

- Zanim podejmiemy ostateczną decyzję o rozstaniu się z pracownikiem, pracodawca musi się jednak zastanowić się, czy aby na pewno w określonej sytuacji wolno mu to zrobić. Istnieje bowiem szansa, że dana osoba jest objęta szczególną ochroną przed wypowiedzeniem bądź rozwiązaniem stosunku pracy np. z powodu wieku (pozostaje w tzw. ochronie przedemerytalnej), zasiadania we władzach związku zawodowego, jest w ciąży lub wychowuje małe dziecko - tłumaczy Marta Kosakowska, aplikant adwokacki TGC Corporate Lawyers.

- Warto też rozważyć, czy rozwiązanie umowy z wytypowaną osobą nie niesie ze sobą ryzyka uznania takiej decyzji za dyskryminującą (np. gdy zwolniony ma być samotny ojciec, matka wracająca z urlopu rodzicielskiego lub pracownik przewlekle chory) - dodaje.

Kto jest szczególnie chroniony?

Do grupy szczególnie chronionych pracowników, o których należy pamiętać podejmując decyzję o rozstaniu, należą w szczególności: kobiety w ciąży i pracownicy przebywającym na urlopie macierzyńskim, ojcowskim, pracownicy korzystający z urlopu rodzicielskiego, w wieku przedemerytalnym, przebywający na urlopie bezpłatnym i korzystający z każdej usprawiedliwionej nieobecności, społeczni inspektorzy pracy oraz działacze związkowi. Wypowiedzenie im umowy o pracę możliwe jest jedynie w wyjątkowych sytuacjach.

Kiedy można zwolnić chronionego pracownika?

Ochrona w pewnych sytuacjach może ulec uchyleniu bądź ograniczeniu. Pracownikowi chronionemu (np. wcześniej wspomniana pracownica w ciąży lub pracownik w wieku przedemerytalnym) nie można wypowiedzieć umowy o pracę, może on natomiast zostać zwolniony w trybie dyscyplinarnym.

Trzeba jednak przyłożyć szczególną uwagę do argumentacji i dopełnienia formalności przy tego typu zwolnieniu, należy szczególnie pamiętać, iż reprezentująca pracownicę organizacja związkowa musi wyrazić zgodę na takie rozwiązanie. Analogiczna sytuacja ma miejsce wtedy, gdy pracodawca ogłasza swoją upadłość bądź likwidację.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.