Praca dla obcokrajowca w nowym rygorze

Tylko 90 dni będzie ważna niezbędna do wydania pozwolenia na pracę cudzoziemca informacja starosty o braku możliwości zatrudnienia na dane stanowisko osób bezrobotnych lub szukających pracy.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Praca dla obcokrajowca w nowym rygorze

PODZIEL SIĘ


Autor: PortalSamorzadowy.pl (Grażyna Kuryłło)

www.portalsamorzadowy.pl

20 sie 2013 11:48


Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca wprowadza m.in. obowiązek przedkładania wraz z wnioskiem o zezwolenie aktualizowanych co 90 dni informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych osobami bezrobotnymi lub poszukującymi pracy.

Regulacja ma wyeliminować nadużycia polegające na wykorzystaniu zbiorczej informacji starosty do zatrudniania cudzoziemców w nieograniczonym przedziale czasowym z pominięciem aktualnej sytuacji na rynku pracy.

Czytaj też: Branże cudzoziemcami zasilane

Dokument nakazuje również przedstawianie, wraz z wnioskiem o przedłużenie zezwolenia, wszystkich dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o zezwolenie na pracę, nawet jeśli nie uległy zmianie okoliczności objęte ich treścią.

Do proponowanych regulacji zastrzeżenia zgłosił minister w kancelarii premiera Adam Jasser.

- Konieczne jest uzupełnienie oceny skutków finansowych proponowanych zmian. Należy przedstawić dokładniejszą informację dotyczącą kosztów administracyjnych ponoszonych w skali kraju przez podmioty zamierzające zatrudnić cudzoziemców - uważa minister Adam Jasser.

Odnosząc się do opinii Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wiceminister pracy i polityki społecznej Jacek Męcina, tłumaczy, że wobec braku możliwości uzyskania miarodajnych danych na temat liczby i rodzaju dokumentów, które nie były przedstawione w postępowaniach dotyczących przedłużenia zezwolenia na pracę w związku z deklaracjami podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom, że nie uległy zmianie okoliczności objęte treścią tych dokumentów, resort pracy nie ma możliwości określenia dodatkowych kosztów finansowych ponoszonych przez przedsiębiorców.

- Jeśli chodzi o koszty administracyjne ponoszone w związku z wymogiem przedłożenia wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę aktualnej informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy, to nie są gromadzone dane dotyczące liczby wniosków z nieaktualną informacją starosty, czyli złożoną kilka lub kilkanaście miesięcy po terminie ich wydania. Nie ma zatem możliwości określenia kosztów w tym zakresie. Ogólne koszty uzyskania informacji starosty nie zmienią się - uważa Jacek Męcina.

Cały artykuł czytaj tutaj.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.