Ponad sto zawodów do otwarcia

104 zawody z branż: górniczej, geologicznej, finansowej, a także z dziedziny muzealnictwa, pożarnictwa, a także zawód felczera i tłumacza przysięgłego - znalazły się w trzeciej transzy profesji, do których resort sprawiedliwości chce ułatwić dostęp.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Ponad sto zawodów do otwarcia

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

20 cze 2013 14:20


ZAKTUALIZOWANA: W czwartek ministerstwo poinformowało oficjalnie o skierowaniu do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania łącznie 104 zawodów.

To trzecia i ostatnia, a zarazem największa z transz, którą zapowiadał jeszcze minister sprawiedliwości Jarosław Gowin, przy poparciu premiera Donalda Tuska. Obecny minister Marek Biernacki kontynuuje to przedsięwzięcie. Pierwsza transza deregulacyjna, która ostatecznie objęła 51 zawodów, przeszła drogę parlamentarną i czeka na podpis prezydenta. Transzę drugą, obejmującą 91 zawodów, w przyszłym tygodniu ma rozpatrzyć rząd.

Transza trzecia, którą minister Biernacki skierował właśnie do konsultacji, dotyczy - jak kilka dni temu pisała PAP - zawodów podległych ośmiu ministrom: sprawiedliwości, finansów, gospodarki, spraw wewnętrznych, rolnictwa, kultury i dziedzictwa narodowego, środowiska oraz zdrowia.

Najwięcej, bo 83 zawody, do których dostęp ma być ułatwiony, to profesje z branży wydobywczej i geologicznej, które mają osobno opisane w prawie wymogi: dotyczy to zakładów wydobycia węgla kamiennego, brunatnego, metodą odkrywkową i głębinową, zarówno górników strzałowych używających materiałów wybuchowych do wydobywania kopalin, jak i operatorów wiertni, a także osób z dozoru górniczego.

Ponadto deregulacji mają ulec zawody takie jak: felczer, inżynier pożarnictwa, strażak jednostki ochrony przeciwpożarowej, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, specjalista ochrony przeciwpożarowej, pracownik artystyczny, muzealnik, makler giełd towarowych, inspektor ochrony radiologicznej (stanowisko mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej), rzeczoznawca w zakresie jakości handlowej produktów rolno-spożywczych, rzecznik patentowy, konserwator zabytków ruchomych, konserwator zabytków nieruchomych, konserwator zabytkowej zieleni, archeolog uprawniony, tłumacz przysięgły, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, agent firmy inwestycyjnej oraz rusznikarz.

Uzasadniając operację deregulacyjną resort sprawiedliwości powołuje się na dane, według których Polska znajduje się na pierwszym miejscu w Europie pod względem liczby zawodów regulowanych - mamy ich 380, podczas gdy np. Niemcy regulują jedynie 152 zawody.
CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.