Po deregulacji zawodów przetargi bez urbanistów

11 sierpnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. To tzw. druga transza deregulacyjna, którą mocno odczują urbaniści.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Po deregulacji zawodów przetargi bez urbanistów

PODZIEL SIĘ


Autor: AW

www.portalsamorzadowy.pl

24 cze 2014 18:20


Jak przypomina Urząd Zamówień Publicznych, w związku z likwidacją samorządu urbanistów, został zmodyfikowany art. 154a ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, w ten sposób, że nie będzie uwzględniał w swoim brzmieniu samorządu urbanistów.

Likwidacja samorządu zawodowego urbanistów w praktyce zamówień oznacza także, iż zamawiający określając na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 Pzp warunki udziału w postępowaniu nie będą mogli określać warunku dot. przynależności do samorządu zawodowego urbanistów, oraz żądać dokumentów na tę okoliczność, w szczególności tak jak dotychczas wpisu na określoną listę osób, w przypadku udzielania przez zamawiających zamówień publicznych w przedmiocie prac z zakresu planowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 Pzp, zamawiający może żądać posiadania uprawnień do wykonywania danej działalności lub czynności tylko w przypadku, gdy ustawy nakładają taki obowiązek. Dotychczas zamawiający na podstawie przywołanego przepisu wymagali przynależności wykonawców czy też osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usług urbanistycznych, do izby samorządu zawodowego.

Po wejściu w życie zmian w zakresie zniesienia samorządu zawodowego urbanistów, zamawiający w celu wyboru odpowiedniego wykonawcy będą obowiązani określić warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia wykonawców tego rodzaju zamówień publicznych bez możliwości określenia wymogu przynależności do tego samorządu.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.