PIP: Śmieciówki zamiast etatów, zaniżanie wynagrodzeń i nielegalna praca cudzoziemców

• W 2015 r. doszło do 86.8 tys. wykroczeń przeciwko prawom pracowników - ujawniła Państwowa Inspekcja Pracy.
• Większość z nich dotyczyła przygotowania do pracy, wynagrodzenia i innych należności wynikających ze stosunku i czasu pracy.
• Zdaniem PIP, wprowadzone w ostatnich latach nowelizacje przepisów o czasie pracy, o zawieraniu umów terminowych, czy o urlopach rodzicielskich nie tylko nie wyeliminowały problemów interpretacyjnych, ale wygenerowały nowe.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

PIP: Śmieciówki zamiast etatów, zaniżanie wynagrodzeń i nielegalna praca cudzoziemców

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/jm

7 cze 2016 19:26


W 2015 r. PIP przeprowadziła 88,3 tys. kontroli u 71,4 tys. pracodawców. - W porównaniu z 2014 r. spadł odsetek pracodawców, którzy nie wypłacali wynagrodzenia za pracę, ale wzrósł odsetek tych, którzy nie wypłacali wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych - mówił Roman Giedrojć, Główny Inspektor Pracy, przedstawiając we wtorek (7 czerwca) wyniki raportu Radzie Ochrony Pracy.

- Zwiększyła się liczba pracodawców płacących nieterminowo oraz zaniżających wysokość zapłaty. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami inspektorzy pracy wydali ponad siedem tysięcy decyzji nakazujących natychmiastowe wypłacenie wynagrodzenia lub innych świadczeń; wyegzekwowano 207,5 mln zł należności ze stosunku pracy - podał Główny Inspektor Pracy.

PIP zaznacza, że niektórzy pracodawcy nie prowadzą ewidencji czasu pracy lub prowadzą ją w sposób nierzetelny po to, by ukryć faktyczną liczbę godzin przepracowanych przez pracowników. - Takie praktyki powodują, że nie można ustalić rzeczywistego poziomu należnych wynagrodzeń - konkluduje Inspekcja.

Powinien być etat, jest śmieciówka

Ponadto, w toku kontroli stwierdzono znaczną skalę zawierania umów cywilnoprawnych, które powinny być umowami o pracę.

Inspektorzy wskazują, że jedną z przyczyn nieprawidłowości jest zawiłość przepisów i problemy z ich interpretacją. Jednym z postulatów PIP jest zatem nowelizacja przepisów prawa pracy. W sprawozdaniu napisano, że wprowadzone w ostatnich latach nowelizacje przepisów o czasie pracy, o zawieraniu umów terminowych, czy o urlopach rodzicielskich nie tylko nie wyeliminowały problemów interpretacyjnych, ale wygenerowały nowe.

Nielegalne zatrudnienie

W kwestii legalności zatrudnienia inspektorzy przeprowadzili 23,2 tys. kontroli, podczas których badali legalność zatrudnienia polskich obywateli. Inspektorzy zweryfikowali legalność zatrudnienia 146,5 tys. osób. Nielegalne zatrudnienie stwierdzono w 34 proc. podmiotów objętych kontrolą.

Prawie trzy tysiące kontroli dotyczyło legalności zatrudnienia cudzoziemców, w większości obywateli tzw. państw trzecich. Pracę nielegalnie wykonywało 1 tys. 122 cudzoziemców z "państw trzecich" (5,3 proc. objętych kontrolą), tj. o 29 proc. więcej niż w 2014 r. Ujawniono nielegalną pracę obywateli 30 państw.

Nadal największą grupę nielegalnie pracujących cudzoziemców stanowili obywatele Ukrainy - 989 osób (5,4 proc. obywateli Ukrainy objętych kontrolą, 88 proc. ogółu cudzoziemców, którzy podjęli nielegalną pracę).

PIP postuluje podjęcie prac nad odrębną ustawą o zwalczaniu pracy niezadeklarowanej, która m.in. zdefiniowałaby pojęcie pracy nielegalnej. Wskazane jest także, jak napisano, podwyższenie sankcji za powierzenie pracy z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

2 komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.

anonim 2017-01-29 21:10:54

Rząd myśl o że za te marne 1459 zł można zapłacić za mieszkanie do tego czynsz i wychować dziecko i wysłać dziecko do żłobka 400zl jak do huja nie idzie przeżyć za tą kasę !!!!!

zbyszko 2016-06-10 01:28:16

Weźcie się wreszcie za panów Krzyśko i milmex z Sosnowca, od 2,5 roku ne płaca wynagrodzen ani składek!z