Państwo pomoże młodym wejść na rynek pracy

Wśród zmian projektowanych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewidziano konkretne instrumenty mające poprawić sytuację młodych na rynku pracy.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Państwo pomoże młodym wejść na rynek pracy

PODZIEL SIĘ


Autor: JL

13 maj 2013 9:01


- Biorąc pod uwagę bezrobocie wzrastające wśród młodych, w tym wśród absolwentów szkół wyższych, należy pozytywnie ocenić starania resortu na rzecz rozwiązania tego problemu - mówi ekspert Pracodawców RP Monika Zaręba.

Ekspert przypomina, że podejmowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej działania odpowiadają trendowi obecnemu w UE. W latach 2014-2020 na poprawę sytuacji ludzi młodych na rynku pracy Unia Europejska przewiduje 6 mld euro.

- W warunkach trwających trudności gospodarczych i niepewnej koniunktury podjęcie decyzji o zatrudnieniu osoby, która nie ma odpowiedniego doświadczenia, wiąże się ze sporym ryzykiem. Nowy pracownik to ważna inwestycja. Jeśli wybór okaże się nietrafny, wówczas konsekwencją zamiast zysku są koszty, które w obecnych warunkach przewyższają możliwości większości pracodawców - twierdzi ekspert.

Zgodnie z projektowanymi przez resort rozwiązaniami, pracodawca, który zdecyduje się na zatrudnienie skierowanego przez urząd bezrobotnego w wieku do 30 lat, zostanie zwolniony ze składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez okres pierwszych 12 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy.

Jeżeli młody bezrobotny podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy w życiu, starosta będzie mógł zrefundować pracodawcy koszt składek na ubezpieczenia społeczne za okres do 6 miesięcy.

- Bezdyskusyjna jest potrzeba tworzenia zachęt dla przedsiębiorców, by koszty ponoszone w związku z zatrudnieniem młodego, niedoświadczonego pracownika nie były zbyt uciążliwe. Odpowiednie rozwiązania będą miały szczególne znaczenie dla mniejszych przedsiębiorców, bo dla nich ryzyko związane z niewłaściwym wyborem pracownika jest większe - uważa ekspert Pracodawców RP Monika Zaręba.

Dobrze widziane przez pracodawców są również zachęty w postaci ulg podatkowych, refundacji kosztów utworzenia takiego miejsca pracy czy dofinansowania do odpowiednich kursów i szkoleń.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.