Oszustwa i nadużycia pracownicze plagą współczesnego biznesu

Statystyczna organizacja traci rocznie średnio 5 proc. swoich dochodów w wyniku oszustw i nadużyć swoich pracowników. Gdyby zestawić ten odsetek ze światowym PKB w 2011 r. szacowanym na ponad 70 bln dol., oznaczałoby to potencjalną roczną stratę podmiotów gospodarczych w wysokości 3.5 bln dol. (szacunek biegłych, a nie "twarde dane").
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Oszustwa i nadużycia pracownicze plagą współczesnego biznesu

PODZIEL SIĘ


Autor: Robert Nogacki, Marek Ciecierski

16 lip 2013 21:01


To jedna z konkluzji, która wynika z kolejnego, siódmego już raportu Międzynarodowego Stowarzyszenia Certyfikowanych Biegłych ds. Przestępstw Gospodarczych (Association of Certified Fraud Examiners - ACFE) dotyczącego oszustw i nadużyć pracowniczych pt. "Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse. 2012 Global Fraud Study".

Wzorem raportu z 2010 r., który był pionierski jeśli chodzi o geograficzny zakres badań, w ostatnim dokumencie również analizuje się oszustwa i nadużycia pracownicze w skali globalnej, opierając się na danych uzyskanych z 94 krajów na sześciu kontynentach. Zgłoszone przypadki obejmują okres dwuletni od stycznia 2010 do grudnia 2011 r.

Co bada ACFE?

Organizacja bada oszustwa pracownicze (occupational frauds), które definiuje jako "wykorzystanie stanowiska do wzbogacenia się drogą świadomego nadużywania bądź niewłaściwego użytkowania aktywów lub majątku zatrudniającej firmy". W pierwszym raporcie ACFE z 1996 r. zwracano uwagę, że oszustwa w firmach charakteryzują się następującymi cechami: są dokonywane w tajemnicy, naruszają obowiązki pracownika wobec firmy, mają na celu uzyskanie bezpośrednich lub pośrednich korzyści finansowych, uszczuplają majątek firmy.

Oszustwa i nadużycia mogą być popełniane przez pojedynczych pracowników, grupę pracowników działających w zmowie, jak również przez pracowników działających w zmowie z osobami z zewnątrz organizacji. Najgroźniejsze są oczywiście nadużycia popełniane przez większą liczbę pracowników współpracujących ze sobą.

ACFE rozróżnia i bada trzy podstawowe kategorie oszustw i nadużyć w firmach. Pierwszą jest sprzeniewierzenie aktywów, które obejmuje szeroko pojęte kradzieże oraz niewłaściwe wykorzystanie aktywów organizacji. Najczęstsze przypadki to: kradzież środków pieniężnych, kradzież zapasów, przedstawianie zawyżonych bądź fikcyjnych rozliczeń.

Drugą kategorią jest korupcja, gdzie pracownik wykorzystuje swój wpływ na podejmowanie decyzji w celu osiągnięcia korzyści majątkowych dla siebie lub osób trzecich. Najczęstsze przypadki to: przekupstwo, angażowanie się w konflikt interesów, nielegalne gratyfikacje, wymuszenia ekonomiczne.

Do trzeciej kategorii zalicza się fałszowanie sprawozdań finansowych, przez co rozumie się celowe zniekształcanie wszelkiej informacji finansowej i zarządczej. Najczęstsze przypadki to: zawyżanie lub niedoszacowanie przychodów i aktywów.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.