Osoby niepełnosprawne ciągle zderzają się ze stereotypowym myśleniem pracodawców

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności Polski w roku 2013 wskazują na znaczną w ostatnich latach poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Tylko dlaczego wciąż co piąta osoba jest bezrobotna?
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Osoby niepełnosprawne ciągle zderzają się ze stereotypowym myśleniem pracodawców

PODZIEL SIĘ


Autor: Joanna Rubin

22 kwi 2014 5:28


- Osoby niepełnosprawne ruchowo mają trudności z włączeniem się do rynku pracy już na etapie zdobywania wykształcenia, nie wszystkie uczelnie wyższe w Polsce są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. A wykształcenie warunkuje przecież naszą przyszłość zawodową. Ten sam problem dotyczy miejsc pracy - mówi Krzysztof Inglot, dyrektor działu rozwoju rynków w Work Service.

Zauważa, że niedogodnością dla pracodawców jest potrzeba wyposażenia budynków w dodatkowe podjazdy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, windy czy likwidacja wysokich krawężników.

Bez rąk, bez nóg, (niby) bez ograniczeń

- Dodatkowa bariera to kwestia psychologiczna. Pracodawcy mają obawy, że osoby niepełnosprawne są mniej wydajne w pracy, częściej będą korzystały ze zwolnień lekarskich, czy wręcz będą wymagały pomocy współpracowników - stwierdza Krzysztof Inglot.

Tego samego zdania jest Angelika Muciuś, doradca zawodowy w Fundacji Aktywizacja. Osoby niepełnosprawne zmagają się ze stereotypowym myśleniem pracodawców o niepełnosprawności.

Obawa przed skomplikowanymi formalnościami, konieczność dostosowania stanowisk pracy czy pokutujący mit osoby niepełnosprawnej jako pracownika mniej wydajnego, wymagającego ciągłego wsparcia, to jedne z najczęstszych przyczyn niechęci pracodawców wobec zatrudniania osób z niepełnosprawnością.

- W związku z takimi przekonaniami, niektórzy pracodawcy decydując się na zatrudnienie osób z niepełnosprawnością, oferują im głównie prace proste, które nie wymagają wykształcenia, doświadczenia czy wysokich kwalifikacji. Jednak ponad 20-letnia praktyka Fundacji Aktywizacja pokazuje, że można być w pełni sprawnym pracownikiem mimo doświadczanej niepełnosprawności, jak również pracodawcą otwartym na różnorodność - mówi.

Zatrudnienie pracownika z niepełnosprawnością wymaga dodatkowego czasu ze strony pracodawcy na poznanie przepisów dotyczących zatrudniania takich osób, a następnie wdrożenia ich do obowiązków. Niewiele firm podejmuje tę fatygę.

Odpowiedzi na stereotypy udziela swoim zaangażowaniem mówca motywacyjny Nick Vujicic. Urodził się z zespołem tetra-amelia. Jest pozbawiony kończyn. Mimo wszystko prowadzi wykłady na całym świecie na temat niepełnosprawności, motywacji i wiary.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

1 komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.

Agata 2014-04-22 14:15:09

Dla pracodawcy ON ruchowo jest mentalnie problematyczna, dla ZUSu żaden problem zatrudnić ruchowca, a napewno zmniejszyć rentę. Z kolei spotykam się często w Urzędzie Pracy z opinią, że "Pani na wózku?! i che do pracy?!", jak to zrobi, przecież nikt panią nie weźmie. Inna sprawa, skoro pracodawca twierdzi, że niewydajna, to niech sprawdzi. Jest wiele zakładów, które rzyczywiście są nieprzystosowane i to sa ZPChy, ale jest wiele, które mają zniesione bariery z efektów modernizacji, a i tak boją się zatrudniać, bo formalności. Nikt jednak nie pokusie się na zatrudnienie ON do wykonywania czynności administracyjnych przez osobe niesprawną ruchowo, nie tylko dla niej, ale dla innych pracowników.