OPZZ: PiS zapowiadało poprawę warunków pracy. Po przejęciu władzy zmieniły się priorytety

• W kampanii wyborczej Prawo i Sprawiedliwość rozbudziło nadzieje na pilne podjęcie problemów społecznych i poprawę warunków pracy.
• Jak jednak ocenia OPZZ, po przejęciu władzy przez PiS nastąpiła widoczna zmiana priorytetów i na czoło wysunęły się zagadnienia ustrojowo-polityczne.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

OPZZ: PiS zapowiadało poprawę warunków pracy. Po przejęciu władzy zmieniły się priorytety

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

25 lut 2016 13:13


Jak twierdzi OPZZ, nowelizacja ustaw o Trybunale Konstytucyjnym, radiofonii i telewizji, służbie cywilnej, policji i prokuraturze doprowadzi do upartyjnienia kluczowych instytucji życia publicznego i może budzić poważne wątpliwości konstytucyjne.

- Niepokoi nas też zapowiadana skala zwolnień w służbie cywilnej i mediach publicznych, wdrażanych często z lekceważeniem praw pracowników. Nieakceptowalny jest także błyskawiczny tryb uchwalania ustaw, uniemożliwiający merytoryczną dyskusję - komentuje OPZZ.

Dla związków zawodowych i pracowników kluczowe są regulacje dotyczące rynku pracy i polityki społecznej. Część obietnic wyborczych została podjęta, ale na większość wciąż OPZZ oczekuje.

Poniżej przedstawiamy oceny dokonane przez OPZZ poszczególnych reform i zmian w przepisach:

Program „Rodzina 500+"

Program, zgodnie z zapowiedzią, został przygotowany i wdrażany. Dla OPZZ jest to jeden z instrumentów wspierania polityki rodzinnej. – Oczekujemy od rządu dalszych, kompleksowych działań w tym obszarze i podwyższania wydatków na świadczenia społeczne. W naszej ocenie kryterium dochodowe na pierwsze dziecko zostało ustalone na zbyt niskim poziomie - komentują związkowcy.

Według nich, nie do przyjęcia jest też pozbawienie Rady Dialogu Społecznego możliwości uzgadniania wysokości kryterium dochodowego i świadczenia wychowawczego w kolejnych latach.

Obniżenie wieku emerytalnego

Rząd nie przygotował swojego projektu. Do Sejmu RP wpłynął projekt Prezydenta RP, który jest w trakcie procedowania.

- Popieramy kierunek zmian. Projekt jednak nie uwzględnia propozycji OPZZ wprowadzającej możliwości przejścia na emeryturę ze względu na staż pracy. Wprowadzenie tego rozwiązania obiecywał w kampanii wyborczej również prezydent - mówią związkowcy.

Podniesienie do 8 tys. zł kwoty wolnej od podatku

Rząd nie przedstawił projektu ustawy w tej sprawie. Z inicjatywą wystąpił prezydent i skierował do Sejmu RP projekt stosownej ustawy. OPZZ oczekuje dalszych zmian, w tym realizacji obietnicy wyborczej dotyczącej wprowadzenia dodatkowej - wyższej stawki podatku PIT dla najlepiej zarabiających Polaków.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.