Nowe stanowisko w Sejmie - tłumacz języka migowego

Ruch Palikota chce, aby Sejm – w drodze uchwały – wyraził wolę utworzenia przez marszałek izby stanowiska tłumacza języka migowego.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Nowe stanowisko w Sejmie - tłumacz języka migowego

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

22 kwi 2013 16:34


Tłumaczenie konferencji prasowych przyczyni się do walki z dyskryminacją na tle niepełnosprawności - argumentują politycy RP.

Brak stanowiska tłumacza języka migowego w Sejmie powoduje, że około miliona obywateli pozbawionych zostaje dostępu do bieżących informacji przekazywanych za pośrednictwem organizowanych konferencji - wskazują politycy RP w uzasadnieniu.

Ich zdaniem "utrzymywanie się takiej sytuacji prowadzi jednoznacznie do dyskryminowania znacznej grupy społeczeństwa ze względu na niepełnosprawność".

Ruch Palikota zwraca uwagę, że na konferencjach prasowych w Sejmie przekazywane są na bieżąco informacje dotyczące nie tylko prac samej izby, ale także działań poszczególnych klubów parlamentarnych.

Konieczne jest zagwarantowanie osobom niepełnosprawnym dostępu do tych informacji, da im to możliwość aktywnego życia społecznego - przekonują autorzy propozycji.

RP powołuje się na art. 32 konstytucji, mówiący o tym, że: "nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny" oraz na art. 69 - w którym zapisano, że: "osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej".

W zaproponowanym projekcie uchwały - ws. stworzenia przez Sejm stanowiska tłumacza języka migowego obsługującego konferencje prasowe odbywające się na terenie Sejmu - Ruch Palikota domaga się, aby tłumaczone były zarówno konferencje organizowane przez Kancelarię Sejmu, jak i kluby poselskie, koła poselskie oraz grupy posłów.

Zgodnie z autopoprawką, złożoną kilka dni temu przez posłów RP, art. 1 uchwały mówi o tym, że "Sejm RP wyraża wolę utworzenia przez Marszałka Sejmu stanowiska tłumacza języka migowego". W pierwotnej propozycji artykuł zakładał, że "Sejm RP tworzy stanowisko tłumacza języka migowego".

Autopoprawka wynika z zaleceń Biura Analiz Sejmowych oraz członków komisji ustawodawczej i wątpliwości co do pierwotnego brzmienia artykułu, zgłoszonych podczas dyskusji - wyjaśniono w uzasadnieniu do niej.

"Zastrzeżenia dotyczyły uprawnienia posłów do tworzenia stanowisk. Zgodnie z regulacjami obowiązującymi na terenie Kancelarii Sejmu o powołaniu może decydować Marszałek Sejmu w porozumieniu z Szefem Kancelarii Sejmu" - podkreślono.

Według autorów pomysłu, koszt powołania i utrzymywania stanowiska sejmowego tłumacza języka migowego rocznie wynosiłby ok. 75 tys. zł; praca tłumacza miałaby być finansowana z budżetu Sejmu.

W konferencjach prasowych klubu Ruchu Palikota od maja ubiegłego roku bierze udział tłumaczka języka migowego.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.