Nowe prawo zamówień publicznych odpowiada żądaniom związków

• Prezydium komisji krajowej "Solidarności" pozytywnie ocenia projekt zmiany Ustawy o prawie zamówień publicznych.
• Rozwiązania dotyczące umów o pracę, klauzul społecznych oraz ograniczenia kryterium najniższej ceny stanowią odpowiedź na postulaty związku.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Nowe prawo zamówień publicznych odpowiada żądaniom związków

PODZIEL SIĘ


Autor: JP

5 lut 2016 12:13


Dokument stanowi implementację przepisów Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Proponowane rozwiązania dotyczące umów o pracę, klauzul społecznych oraz dalszego ograniczenia kryterium najniższej ceny stanowią odpowiedź na wieloletnie postulaty partnerów społecznych.

Aby przepisy prawa pracy nie były jak dotychczas łamane, projektodawca proponuje, aby zamawiający wymagali zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawsze, gdy praca ma cechy określone w art. 22 Kodeksu Pracy.

"Solidarność" postuluje więc zwiększenie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy, aby nałożyć na zamawiających obowiązek kontrolowania sposobu zatrudniania oraz poziomu wynagrodzenia pracowników bezpośrednio realizujących zamówienie.

Ponieważ - zdaniem "Solidarności" - nadużywanie kryterium najniższej ceny doprowadziło do rozprzestrzenienia się patologii na rynku pracy, prezydium komisji krajowej pozytywnie ocenia ograniczanie tego kryterium poprzez ustalenie, że cena może stanowić jedynie 40 proc. w kryteriach oceny ofert.

Jednocześnie związek negatywnie opiniuje zapisy dotyczące usług wykonywanych przez podmioty podległe zamawiającemu.

"Solidarność" podkreśla, że powierzanie zleceń spółkom komunalnym bez przetargu doprowadzi do monopolizacji rynku usług publicznych, a przede wszystkim wpłynie na podwyższenie cen usług i obniżenie ich jakości. Konieczność stawania do przetargu i konkurencja wymuszają optymalizację kosztów oraz stałe dążenie do poprawy jakości świadczonych usług. W sytuacji zaproponowanej przez twórców projektu, spółki komunalne nie będą zainteresowane poprawą jakości i optymalizacją kosztów.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.